20maj

Valnämndens arbete 2017

Valnämnden startar nu upp sitt arbete med styrelsesammansättning för nästa verksamhetsår och vi är mycket intresserade av att få in namnförslag ifrån våra medlemmar. Flera poster i styrelsen ska tillsättas och det finns även möjlighet att engagera sig specifikt i någon av HHGA’s kommittéer utan att sitta i styrelsen:

  • Programkommittén som planerar och genomför HHGA’s aktiviteter
  • Marknadskommittén som arbetar med marknadsföring och externa relationer
  • Placeringkommittén som styr förvaltningen av HHGA’s tillgångar
  • Mentorskapskommittén, ny kommitté under uppstart med syfte att skapa bra mentorskapsprogram

 

Vill du vara med och påverka HHGA’s strategiska utveckling genom engagemang i styrelsen eller någon av kommittéerna så vill vi gärna komma i kontakt med dig! Du är också välkommen att nominera någon annan som du tror skulle göra ett bra jobb i styrelsen eller i någon av kommittéerna!

Välkomna att höra av er till valnämndens ordförande Helena Engblom (helena.engblom@paulig.com) med nomineringar senast 20 februari.
 

Valnämnden

Helena Engblom (ordf.)
helena.engblom@paulig.com

Claes-Göran Alvstam
claes.alvstam@handels.gu.se

Mattias Olinder
mattias@olinderredovisning.se

Anette Blomén
anette.blomen@lesley.se

Lennart Rolff (adj)
lennart@rolff.se

Rebecka Lasard (adj)
rebecka.lasard@seb.se