24mar

Tore Bertilsson, styrelseproffs – Lednings- och styrelsearbete i toppen av svenskt näringsliv

 

Tore Bertilsson – Mina erfarenheter av lednings- och styrelsearbete i bl a IKEA, SKF och SEB

Tore har många års erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i flera företag inom olika branscher och med olika ägarskap. Som styrelseledamot i t ex IKEA, ordförande i Perstorp och Semcon samt med 12 år i SE-Banken och 24 år i SKFs koncernledning har han lång erfarenhet av arbete på toppnivå i såväl familjeägd som private equity och börsnoterad miljö. Tore kommer att berätta om likheter och olikheter i företagskultur och prioriteringar inom företag som verkar i helt olika branscher och med skilda ägarförhållanden och traditioner.

Detta event arrangeras av HHGA Seniorer

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN

Tid: Torsdag 24/3  lunchtid
Plats:  antingen fysiskt på Mercado Mexico, eller digitalt på Teams

Anmälan öppnar litet närmare datum. Reservera tiden i din kalender!