31mar

Tore Bertilsson, styrelseproffs – Lednings- och styrelsearbete i toppen av svenskt näringsliv

 

Tore Bertilsson – Mina erfarenheter av lednings- och styrelsearbete i bl a IKEA, SKF och SEB

Tore har många års erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i flera företag inom olika branscher och med olika ägarskap. Som styrelseledamot i t ex IKEA, ordförande i Perstorp och Semcon samt med 12 år i SE-Banken och 24 år i SKFs koncernledning har han lång erfarenhet av arbete på toppnivå i såväl familjeägd som private equity och börsnoterad miljö. Tore kommer att berätta om likheter och olikheter i företagskultur och prioriteringar inom företag som verkar i helt olika branscher och med skilda ägarförhållanden och traditioner.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN

Tid: 31 mars
Lunch: 11:40-12:20
Föredrag: 12:20-13:00

Plats:  Mercado Mexico, Södra Vägen 18, 1 trappa upp (gå in genom restaurangen) Lunchen är till självkostnad, 150 kr, som betalas direkt till restaurangen.

Anmäl dig här