02jul

Tom Johnstone. Tidigare VD och koncernchef SKF. Middag.

Tom Johnstone. SKF:s förre VD och koncernchef. Middag. Stadsteatern. Värd Arena Göteborg. Läs mer här och anmälan!

Som medlemsnummer skriver du HA.