Styrelsearbetet

Vill du ställa frågor, delge synpunkter och idéer till styrelsen gör du det här.

Styrelsen består av 12 ledamöter och har ca 4 st styrelsemöten per år.

Mellan styrelsemötena sker arbetet i kommittéer (programkommitté, marknadskommitté, placeringskommitté). I kommittéerna ingår även medlemmar som inte ingår i styrelsen.

Programkommittén tar fram de aktiviteter som medlemmarna blir inbjudna till. Har du tips på företagsbesök, föredragshållare, sociala aktiviteter så gör du det här.
Joakim Hökegård, ordf.
Emil Andersson
Petra Rydergård
Kristina Jonäll
Viktor Edgren
Oda Mustorp
Bo Ribbenholt
Göran Lundin
Jasmine Erkelius
Lars Biörnerud

Marknadskommittén
Rebecka Lasard, ordf.
Joakim Hökegård
Ingela Palmgren
Emil Andersson
Jan Wallin
Petra Rydergård
Viktor Edgren
Oda Mustorp
Bo Ribbenholt
Göran Lundin
Lars Biörnerud

Placeringskommittén (förvaltningen av våra tillgångar)
Lars-Gunnar Algestrand (ordf.)
Rebecka Lasard
Jan Wallin

Styrelsearbetet