Strategier för effektiv kommunikation

Workshop

KOMMUNIKATION – KROPPSSPRÅK – POWERPOINT
Referat från Workshopen ”Strategier för effektiv kommunikation”

11
Thomas Jonsson, kommunikationsexpert, Metzberry Communication

Glasklara missförstånd, eller når du fram med din kommunikation…? Vi lever i ett informationssamhälle och på många sätt har vi blivit bättre på att både kommunicera och informera. I alla fall när det gäller envägskommunikation. Men när det gäller kommunikation mellan en eller flera personer så är saken inte lika enkel. Vi förutsätter att andra förstår precis vad vi menar när vi talar och skriver. Allt är ju glasklart eller hur…? Ändå upptäcker vi så ofta att den vi kommunicerat med har missuppfattat en hel del av vårt budskap.

Kommunikation kommer från latinets communicare (urspr. ”att göra gemensamt”) och betyder bl.a. “meddela”. Kring detta ämne höll Thomas Jonsson, kommunikationsexpert från Metzberry, en workshop för våra medlemmar – ”Strategier för effektiv kommunikation”. Att bygga kommunikation som engagerar och skapar mervärde som verkligen når fram kräver sin ”mästare”. Vi behöver nå fram och komma in i människors hjärta och vi behöver öka vår kompetens kring vad som händer på en omedveten nivå när vi kommunicerar i olika former. Det innefattar även en höjd medvetenhet kring vad vi själva, både direkt och indirekt, säger genom vårt sätt att agera och bete oss. Det handlar om att hitta sina egna strategier för att kommunicera på ett mer optimalt sätt.

När vi börjar öka vår medvetenhet kring HUR vi själva kommunicerar med andra och vad som påverkar i kommunikationsprocessen så blir vår kommunikation ett kraftfullt strategiskt verktyg. Thomas varvade teori med praktiska exempel för att höja vår insikt kring bl a hur vi kan påverkas av kroppspråk och hur ögonkontakt och ett leende kan öppna upp relationer. Vi fick också riktigt bra tips kring hur vi kan bli mer effektiva när vi använder oss av en powerpoint presentation. Dessa tips kommer definitivt skapa större framgång för oss alla när vi ska hålla presentationer på våra interna möten, i utbildningssammanhang eller andra i andra sammanhang när vi vill få andra att verkligen ta till sig det budskap vi vill förmedla.

Man skulle kunna sammanfatta workshopen med att ”du ska inte bara höra vad jag säger – du ska lyssna och förstå vad jag menar”. För att nå dit behöver vi börja se hur vi själva kommunicerar, för det är ju trots allt ett dubbelriktat flöde av kommunikation som sker.

TUSEN TACK THOMAS! Vår kunskapsbas i kommunikation har definitivt växt någon meter…

Utbildare: Thomas Jonsson, kommunikationsexpert. Han utbildar, föreläser och har stor vana i att tala både inför små och stora grupper. Ibland står han även på scen inför så många som upp till 10 000 personer. Thomas har förmågan att engagera, känna av och möta människor där de är, vilket gör att det blir lättare att integrera kunskapen i sig själv och direkt kunna applicera den i vardagen. Det är en del av framgången till att kommunicera mer effektiv oavsett situation.