Vinnande entreprenörskap

Torsdagslunch

Vinnande entreprenörskap. Torsdagslunch 3 okt.

P1000235-1024x768

Caroline Krensler, grundare och vVD Vinngroup, höll ett inspirerande lunchföredrag om vad det är som gör att entreprenörer lyckas. Caroline blev utsedd till årets entreprenör 2013 av Veckans affärer.

”Små, snabbfotade specialister vinner över stora, tröga kolosser. Personligt och äkta  vinner över ytlighet. Innovativt och nyskapande vinner över gamla  hjulspår.”

Föredragsdokumentation (pdf) 

Fem viktiga framgångsfaktorer:

Frihet – Människor, vision, kultur
När man startar ett företag gäller det att hitta rätt människor och ge dem motivation. Medarbetarna ges mycket frihet och man skapar och arbetar efter en tydlig vision. Viktigt att  ge medarbetarna möjlighet att utvecklas. Det är dock aldrig en person som gör bolaget utan det är teamet som skapar framgång. Jobbar teamet i rätt och stark företagskultur kan det vara det som avgör i konkurrensen med andra företag. Glöm inte bort att fira segrarna (ny lönsam kundorder etc.) genom att klinga i en klocka eller göra en rolig kickoff.

Fokus  Vad skall jag göra, med vem och hur.
Ha ett starkt fokus på det som företaget skall göra och bli bäst på. Bli inte beroende av en stor kund utan skaffa flera. Du skall ha råd att förlora en kund! Om kunderna är riktigt intresserad av och har behov din produkt/tjänst kan de bli viktiga som samverkanspartner. Komplicera inte dina affärsmodeller utan försök göra det så enkelt som möjligt. Ha ögonen öppna för vilka som är framtidsbranscherna.

Flexibilitet – Bygga lätt, kommunicera, bygg nätverk
Satsa på det som du är duktig på och köp tjänster för det som du inte är så bra på. Bygg en nätt organisation och undvik staber. Kommunicera så mycket som möjligt ut mot marknaden bl.a. med hjälp av sociala medier. Bygg nätverk av samarbetspartner.

Finanser – Rätt benchmarks, fira segrar, bygg långsiktigt
Ta fram ett begränsat antal nyckeltal så att det går lätt att följa verksamheten och reagera på det viktigaste. Drunkna inte i rapporter. Fira segrar direkt (precis som idrottsstjärnorna som direkt går upp på en prispall). Återinvestera vinster i verksamheten så att man bygger ett lönsamt företag på lång sikt.

Framtid – Följ trender, sätt målbild, var proaktiv
Hela tiden ha någon eller några som följer vad som händer inom bolagets bransch inte minst genom att använda sig av Internet. Ha regelbundna möten inom bolaget om detta ämne så att bolaget inte missar någon viktig trend. Var tydlig med målbilden och se till att alla som jobbari företaget är införstådda med denna. Gör gärna ett Balanced Scorecard omfattande en sida där målbilden och viktiga siffror framgår. Var aktiv och vidta åtgärder i rätt tid om det händer något på marknaden. Följ megatrenderna och fundera på  hur dessa påverkar våra kunder och därigenom vårt företag.

Viktigt att se vad som händer i globaliseringen med nya tillväxtländer MINT (Mexiko, Indonesien, Nigeria ,Turkiet) och hela Sub-Sahara (Afrika). Framtiden påverkas av råvarubrist, urbaniseringen, förändringar inom teknologi och klimat. Framtidsbranscher är bl.a. läkemedel, energi och miljö.

Vinngroup
Caroline
 berättade också om Vinngroup som gjort en spännande resa från starten 2008 till att idag vara 11 nischade konsultbolag. Affärsidén är att hitta engagerade och drivna specialister med unika idéer, och sedan bygga gemensamägda bolag tillsammans med dem.

—————–

Text (Bo Ribbenholt), Foto (Marielle Palm)