Tre myter som håller dig fast i stress – Anna Verhoef

Torsdagslunch

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre myter som håller dig fast i stress

Anna Verhoef är civilingenjör från Chalmers, men titulerar sig stresskonsult, livscoach och föreläsare. Vid 28 års ålder gick hon in i väggen och detta ledde till den karriärväg hon sedan valt. Anna brinner för att hindra andra från att göra samma misstag som hon själv gjort och 16 år efter den personliga kraschen är hon certifierad livscoach, med målet att hjälpa människor att må bättre och företag att öka kundnöjdheten och därmed omsättningen.

Anna menar att perfektionisten aldrig kan ha roligt på jobbet och för att undgå en god bit av den totala stressen, är ett stort första steg att släppa sina krav på perfektion. Enligt Anna finns det ett antal myter som gör att vi håller oss fast i stress. Hon tar här upp tre av de vanligaste myterna och ger förslag på hur man i stället för att stressa upp sig, kan möta myterna med en proaktiv approach.

Myt 1

”Tempot i samhället kommer att fortsätta öka.  Vi får vänja oss vid högre nivå av stress och fler stressrelaterade sjukskrivningar.”

Om man möter myt 1 med en proaktiv approach kan man tänka så här:

  • Förändringstakten kommer att fortsätta öka.
  • Hur kan vi bli duktigast på adaption?

 

Myt 2

”Orsakerna till stress är hög arbetsbelastning, tidspress och höga krav.”

Anna säger att man i en grupp av arbetskamrater ofta kan hitta 10 olika orsaker till stress. En proaktiv approach till myt 2 kan vara att tänka så här i stället:

  • Stress är en varningssignal
  • Stress försvinner när grundorsaken är känd och hanterad.
  • Om stressnivån inte ändras efter åtgärd, så finns grundorsaken kvar.

 

Myt 3

”Positiv stress ger högre arbetstakt och gynnar oss.”

Anna tycker att man i stället för att jobba fortare, bör jobba smartare. Titta på ”att göra-listan” och välj ut de viktigaste uppgifterna. Välj helt bort de mindre viktiga!

En proaktiv approach till myt 3 är nedanstående insikt:

  • Vid stress minskar bland annat kreativitet, noggrannhet, social förmåga och analytisk förmåga. Om kreativiteten minskar, så kostar det kundnöjdhet, personalens hälsa, kreativitet och omsättning.

 

Proaktiv Stresshantering

Enligt Anna är stress information. Informationen handlar om olika sorters svinn, såsom tid, energi och effektivitet. Stressen innehåller ofta den information som är mest värdefull för företaget och medarbetaren, eftersom den pekar mot de områden där det skulle löna sig mest att agera och genomföra en förändring. Resultatet av förändringen visar sig sedan i ökad kundnöjdhet, bättre hälsa hos personalen, större idérikedom och högre omsättning.

Kristina Sandström