Traditionella medier, är det fortfarande hållbart och nödvändigt?

Lunchföreläsning

Lunchföreläsning, Göteborg – 9/4 2015

1-1024x683

Thomas Nordek, Marknadsanalytker, PostNord

1636 GRUNDADES POSTREGALE (POSTEN)

På den tiden var det en strapatsrik resa att skicka ett brev från Stockholm till Göteborg. Det tog minst 7 dagar innan brevet kom fram. Idag är tiden en helt annan. Utvecklingen av teknik och mobilitet går allt snabbare och vi är vana att ständigt kunna koppla upp oss och ha direkt tillgång till all information 24 h varje dygn. Mängden av information ökar explosionsartat där allt kommuniceras i ett ständigt flöde. Några tangentslag och ett tryck på ”Enter” så ligger en stor del av denna information även ute i sociala medier.

Ett flöde av kommunikation som ständigt ökar och så gör också konkurrensen om att få uppmärksamhet. Konsumenterna ställer samtidigt allt högre krav på service och att få relevant information, säger Tomas. Från Postregale och Oxenstiernas tid fram till nu så finns det faktiskt en likhet. Så som Tomas ser det är det vårt grundläggande behov av att kommunicera. Skillnad från då till idag är att kommunikationen måste ske snabbare, vara mer effektiv samt engagera och anpassas till mottagarens egna villkor. Kommunikationen får heller aldrig bli ett självändamål. En genomtänkt strategisk kommunikation blir därför a och o för att nå ut och igenom bruset. Det är också viktigt att hänga med och dra nytta av den teknik som ligger i framkant. På så vis kan man analysera varje målgrupppå djupet.

EN DAG PÅ INTERNET

Den digitala utvecklingen har en mycket stor påverkan på både kundens köpprocess och beteende. – Uppladdning av mängden filmmaterial hamnar på en mängd som skulle ta 16 år att titta på för en person – 37,8% av jordens befolkning är på nätet och det är 8 nya besökare varje sekund – 5,92 miljarder sökningar sker på Google – Det sker köp online till ett värde av 717 808 617 USD – Det skickas 144 miljarder e-post meddelanden – Och 38% av allt som sker görs via mobil enhet

EN ÅTERBLICK I TIDEN

Tomas tar med oss tillbaks en stund i tiden och reflekterar över när televisionen och tv:n revolutionerade våra hem. Det var 1969 som rörliga bilder i svart vitt överväldigade oss. Sedan dess har den digitala utvecklingen tagit över och möjligheten att se på tv förändrats drastiskt. I takt med att våra mobiler, datorer och surfplattor blivit allt bättre så utvecklas också allt kraftfullare nät. Möjligheterna att streama film och tv i hög kvalitet har aldrig varit större än idag. Vi konsumenter hänger snabbt på trender och ny teknik. Tomas blir ibland påmind om detta av sin 12 årige som säger till honom – ”ja, på din tid ja. Då tittade ju ni på TV…”.

VAD KRÄVS DÅ FÖR ATT HA FORTSATT KONKURRENSKRAFT?

Den tekniska utvecklingen accelererar allt snabbare. Våra behov och beteenden förändras vilket kräver nya insikter om både målgrupp, beteenden, behov, olika forum och om hur våra erbjudanden ska nå ut på rätt sätt. Att lägga tid på analysfasen blir därför allt viktigare. Då kan vi se hur kunderna tänker och agerar redan innan ett köp. En utmaning är att se om vi kommunicerar med eller förbi den målgrupp vi vill nå. Här finns mycket information att hämta, menar Tomas. Som en reflektion berättar han att det tog 13 år att få 2 miljoner kunder att använda internetbanken. När mobila banktjänster kom för några år sedan så tog det bara 2 månader att uppnå samma siffror, säger han.

En annan utmaning är att verkligen nå fram med budskapet, att det har rätt relevans för målgruppen och att det berör, engagerar och sker på mottagarens villkor. PostNord levererar idag inte bara brev, paket, logistik och kommunikationslösningar. De skapar också mervärde för sina kunder genom att stärka deras kompetens och konkurrenskraft i kommunikationen med sina kunder med hjälp av marknadsdriven marknadsföring.

HUR VI KOMMUNICERAR MED ANDRA

När jag googlar runt ute på Internet kring hur vi kommunicerar med andra så hittar jag information om en amerikansk undersökning som gjorts bland kommunikationschefer. En majoritet av dessa chefer upplevde att de förändringarna som skett de senaste två åren varit mer omfattande och mer dramatiska än de senaste tio åren sammanlagt. Undersökningen tar ett metaperspektiv på kommunikation och menar att vi under 2015 går in i det som kallas den sjunde marknadskommunikationseran, ”The Experience Era”.

Allt kommer att handla om att anpassa upplevelserna utifrån individens behov och att höja blicken och försöka förstå hur mediesituationen utvecklas i framtiden. En god kommunikation handlar alltså om att lyssna in och möta kunden med respekt i deras behov. Så en gyllene regel verkar kunna sammanfattas som att ”det handlar aldrig om oss, det handlar alltid om dem”.

Så tusen tack Tomas för att du gav oss 40 insiktsfulla minuter om vad en del av den kommunikativa framtiden handlar om.

Tomas Nordek, Marknadsanalytiker PostNord. PostNord koncernen är Nordens ledande kommunikations- och logistikkoncern, med huvudkontoret i Solna. Verksamheten består av 4 bolag med ca 38 000 anställda. 2015 omsatte man 40 Mdr SEK.  Läs mer om PostNord här.

Text o bild,
Marielle Palm
Eventansvarig, HHGA

Klicka här om du vill ladda ner Tomas presentation