Speedlearning 4/4

Lunch

Speedlearning. Torsdagslunch 4/4.

annikaspeed600

Föreläsare Annika Ambjörnsson.

Det är precis som vanligt fullt och god stämning som inte blir sämre när Bosse inleder med att lite retoriskt fråga föredragshållerskan ”Speedlearning, men behöver vi verkligen en hel halvtimma för att lära oss detta?”. Annika Ambjörnsson från Business Leadership Partners AB ska ge oss en halvtimmas djupdykning i ämnet.

Annika börjar med att se tillbaka till vad chefskapet innebar på 70-talet när chefen var den som visste ”allt” fast det ibland tog tid för honom/henne att besvara ens frågor. Idag tar vi fram information på ett helt annat sätt och vi har vad som kallas för ett globalt kunskapsinhämtande. (Men som den lilla gnällspik jag ibland kan vara så gäller ju att komma ihåg att bara för att du hittar svaret i molnet så kanske det inte är det korrekta.) I vilket fall så finns det numera studier som visar på att förr hade man 75 % av svaren i huvudet och att detta radikalt har ändrats till mindre än 10 %. (Robert Kelley, Outboard Brain, Tepper School of Business at Carnegie Mellon University)

Den stora skillnaden är att idag får vi alla svar på en mängd frågor från världens alla hörn och från personer som vi inte har eller kommer att ha någon relation till. Detta kräver enligt Annika att man på företag och organisationer har bra processer för att såväl hämta hem som att ta tillvara på kunskap.

Ett sätt kan vara att följa eller anpassa följande fem frågor till sitt företag/organisation.

  • Vad är värdefull kunskap i er organisation?
  • Hur inhämtas den i dag?
  • Hur kan ni underlätta för medarbetarna att finna relevant information snabbare?
  • Hur kan ni arbeta med att skapa motivation till ökat lärande och en kultur som stödjer detta?
  • Hur kan ni bygga bra interna och externa kontaktnät för informationsinhämtning

Oavsett modell som man kommer fram till så ska det enligt Annika leda till att L>EC och det står för Learning > Equal of environmental change.

Sedan följde en diskussion om hur man på olika sätt sprider och tar tillvara på kunskap i företaget. Några exempel som kom fram var.

–  Brown bag lunches – enkla luncher som samtidigt är ett forum för att dela med sig
–  Bra kafferaster ska man inte förakta
–  Månadsmöten eller oftare där de som fortbildat sig får dela med sig

Min egen reflektion blir att det är befriande att höra att några företag fortfarande tänker systematiskt när det gäller att ta tillvara på kunskap och erfarenheter. Dagens informationssamhälle uppmanar kanske mer till individuell kunskap och då är det viktigt att processen även innehåller aspekter på hur man sprider och delar med sig.

Funderingar i linje med detta tog även Annika upp och gav som ett sista gott råd till oss att fokusera på enkla system så att det/de kommer till användning. Och slutligen med Churchill som inspirationskälla fick vi följande visdomsord ”Aldrig har så många så många att tacka för så mycket

Just nu är hemsidan nere för uppdatering men i slutet av april kan du lära dig mer om vad Annika Ambjörnsson och Business Learning Partners gör genom att gå in på www.blpartners.se alternativt kontaktar du henne på annika@blpartners.se . Dessutom finner du även här en något förkortad version av hennes presentationsmaterial.

Vid pennan
Ann Margreth Hellberg Som nu funderar på om det kommer en motsats till detta! För det finns ju ”slow food” så varför inte ”slow learning”???