SKF. Carola Kylin. Varumärkesutmaningen 4.0!

Torsdagslunch

Carola400
Carola Kylin, kommunikationsdirektör, SKF

En 100-årig varumärkesresa från kullager till Industry 4.0

Carola Kylin, kommunikationsdirektör på SKF, gästade årets första torsdagslunch och berättade bland annat om vilka utmaningar som SKF nu har i en allt mer hårdnande global konkurrens. Hur ser SKF till att bevara och bygga varumärket? Hur hanterar man nu klivet in i Industry 4.0 med digitaliseringen alla möjligheter?

SKF – a truly global company

Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken grundades den 16 februari 1907 av Sven Wingquist, uppfinnaren av det dubbelradiga sfäriska kullagret. Sven Wingquist såg tidigt värdet av entreprenörsanda, innovation, varumärkesbyggande och globalisering. SKF blev globala tidigt, redan 1920, 13 år efter starten fanns man runt hela jorden i alla fem kontinenter.

SKF är idag en av världens ledande leverantörer av produkter, lösningar och tjänster inom områdena rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster som teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, anläggnings­optimering, tekniska konsulttjänster och utbildning.

SKFs vision lyder: Att förse världen med SKFs kunskap eller på engelska: To equip the world with SKF knowledge. SKF är specialister och har partners i många olika industrier. På så sätt sprider man risker och delar också med sig och överför kunskap från en industri till en annan.

Varumärket i fokus

SKF var noga med att exponera sitt varumärke väl redan från starten. Logotypen ser i princip, med endast några småändringar, likadan ut nu som då. Även kärnvärdena i varumärket och grundtanken att visa på nyttan är väldigt mycket nu som då.

SKFs varumärke består och byggs av många olika delar:
slide2

Det absolut viktigaste är vad andra/våra kunder säger om oss, säger Carola.

SKF ser många fördelar med ett starkt varumärke:
slide4

SKF har undersökt huruvida de uppfattas av sina kunder såsom de vill uppfattas. Kundernas bild stämmer väl överens med SKFs bild av sig själva som ett marknadsledande kunskapsföretag som tar täten inom olika områden samt att de är genuina, trovärdiga och ödmjuka. Undersökningen visade också vad SKF behöver arbeta mer på att kommunicera ut, SKF ser sig som och vill uppfattas som mer unika och mer som ett innovationsföretag.

De anställda är SKFs viktigaste ambassadörer för varumärket.

SKF Care-program
SKF Care är företagets gemensamma begrepp för att införliva hållbarhet i hela verksamheten. Det handlar om omsorg om verksamheten, miljön, medarbetarna och samhället. Detta arbete är en del i och stärker varumärket SKF.

One Communication function
250 personer arbetar med kommunikation inom SKF i över 50 länder och på över 35 olika språk. Man arbetar taktiskt med att paketera sitt budskap och sitt interna och externa material likadant lokalt som globalt i massa olika kanaler.
slide5

Nästa steg

Industri 4.0 och Internet of Things där man talar om den smarta fabriken, där allt i produktion är uppkopplat, ger många möjligheter och utmaningar. För SKF gäller det att stötta, stärka och utveckla det erbjudandet de redan har. Vi fick bland annat höra om smartphones som styr och läser av maskiner och verktyg för säljare för att lätt ha med sig informationsprodukter och också möjlighet att direkt kunna läsa av kundernas maskiner på plats. Det gäller också att ta klivet in i den digitala världen för att kommunicera med målgruppen. SKF arbetar också ständigt med att utveckla nya produkter med ny teknologi.

En spännande och tid vi går till mötes! Kärnvärdena i SKFs varumärke kommer att leva kvar som det gjort i över 100 år utan större förändringar, avslutar Carola.

Stort tack Carola för en mycket intressant föreläsning!

Bilaga: Presentationen

Text: Sofia Dahlström
Foto: Hanna Karlsson