Skatteregler, revisionsplikt

 

  • Ett välbesökt möte som inleddes av Lotta Abrahamsson, skattejurist hos PwC. Hon talade om förslag till nya skatteregler, och främst sådan som påverkar fåmansbolag som ändringar avseende skattefri utdelning, tillfälliga kapitaltillskott, Lundin-regler och paketering av fastigheter. Hon berättade om förslag till utökning av avdragsgillhet för forskning och utveckling (mindre strikta regler).
  • Vi talade också om eventuell svensk skatt på finansiella transaktioner som ytterligare företagsbeskattning, och om möjligheter till ”kredit på skattekonto” (nej).  Lotta berörde också andra praktikaliteter som ändrade regler om reseavdrag
  • I övrigt talade vi kring den avskaffade revisionsplikten och konstaterade att revisorns roll delvis ändras, men att räkenskaper som är reviderade av en kompetent/auktoriserad revisor ändå behövs i många sammanhang.
  • En av deltagarna berättade att företaget blivit uppköpt av amerikaner och de utökade och förändrade och utökade rapportkraven. Och hur man framgångsrikt fyllt de kraven.  Förmågan och känslan att göra kloka reserveringar är en komponent.
  • Vi hade också ett samtal kring ekonomi och lönsamhet avseende bostadsbyggande, bostadsrätter och hyresrätter, både från producenters och konsumentens sida.