Skattedagen

Skattedagen 2011 i regi av Grant Thornton

En sen novemberdag och vi har fortfarande inte fått någon snö i Göteborg så jag cyklade till Bergakungen, biopalatset som även är arenan för ett stort antal dagkonferenser. Inte för att jag på något sätt hade jag trott att jag skulle vara ensam om att vilja lyssna på skattefrågor en hel dag! Men väl där, så kunde jag konstatera att jag definitivt inte skulle bli ensam för vi var många. Utan att veta exakt antal så hörde jag att det viskades om att antalet låg på en bra bit över 200 eventuellt t.o.m. närmare 300. Kanske var det inte bara skattefrågorna som lockade utan även Ari Riabakke, kallad beslutsdoktorn, som var moderator för dagen. Han utbrast relativt tidigt ”Jag har blivit förförd av skattefrågor!” Hur det gick till gick han inte närmare in på men innebörden var nog den, att hoppsan, kan skattefrågor vara så här intressanta! ?

Förmiddagen ägnades åt skattefrågor med följande inriktning

Individbeskattning

  1. Mervärdeskatt
  2. Företags- och bolagsbeskattning
  3. Ägarledda företag
  4. Företagarens viktigaste skattefrågor

 

Här följer några guldkorn, reflektioner etc. från varje avsnitt

Individbeskattning

Brytpunkter för när den statliga inkomstskatten träder in är 20 % vid en årsinkomst på över 395 500 Kr och 25 % när den överstiger 560 900 kr.

Nytt förslag ligger om att höja schablonavdraget vid uthyrning av bostad från 18.000 till 21.000. Man tog åter upp att företag bör undvika att äga båtar eftersom företagsledaren förmånsbeskattas och det gäller för denne att kunna bevisa att det finns en avsevärd inskränkning för att kunna undvika det. Det är ett årligen återkommande råd ”äg inga båtar i företaget!” så det är konstigt att inte alla företagsledare insett det! Förmånsvärdet räknas nämligen på veckohyra under 5 månader. Tänk själv vilken belopp det kan bli om båten värderas att kunna inbringa 30.000/vecka!

Om man är ägare till kvalificerade aktier i ett fåmansbolag kan man ge utdelningen som gåva till sina barn över 18 år. Givaren beskattas inte för utdelningen och det är fördelaktigt om barnet har en lägre marginalskatt.

Momsbeskattning

Det är ett så trixigt område så här har man t.o.m. experter inom expertområdet skattelagstiftning. Även om restaurangmomsen har sänkts till 12 % så kvarstår 25 % för alkoholhaltiga drycker. När det gäller företagsförmedling så gäller det att den är momsfri om uppdraget är att förmedla aktierna. Du har kanske läst om att EU ogillar att den ideella sektorn inte betalar moms. Inget är beslutat så de fortsätter att hoppas på fortsatt momsfrihet!

Företags- och bolagsbeskattning

En av nyheterna är för bolag att byråanståndet försvinner. Fyra inlämningstidpunkter och skattekrediten blir lika för alla oavsett räkenskapsår. Möjligheten att deklarera momsen i deklarationen försvinner.

Framtiden kommer troligen att innebära stopp för s.k. räntesnurror typ Triton som äger Carema.

Ägarledda företag

Det finns ett antal föreslagna förändringar i 3:12 reglerna som bl.a. omfattar takregel för utdelning vilket innebär maximalt 90 inkomstbasbelopp av en utdelning ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Förenklingsregeln får ett höjt schablonbelopp från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp. (Det finns såväl prisbasbelopp som inkomstbasbelopp så det gäller att hålla isär dem. Det första kommer att för 2012 vara 44.000 och det ändra 54.600 kr.)

Företagarens viktigaste skattefrågor

Utan att gå in i några detaljer så fokuserade man här på överlåtelsefrågor och hur man skattemässigt gör bästa möjliga upplägg.

Familjerätt

Eftermiddagen bjöd på såväl rolig talare i form av Sten Bergström expert på familjerätt och Ari Riabakke. Eftersom Sten faktiskt var presenterad i programmet som just ”rolig talare” så började han med att fastslå ”det här var ingen rolig början!”

Sten Bergström kan det här med familjerätt och speciellt i kombination med ägande av företag. Kontentan av hans engagerande och roligaföredrag var att om du helt eller delvis äger ett företag och vill styra vad som händer om du går bort så ska du ta råd av en expert inom området. Det gäller också om du vill ge bort en del eller hela företaget till dina barn och du vill begränsa rätten till gåvan för deras eventuella familjer.

Avslutningsvis

Ari Riabakke fick avsluta dagen med att prata om beslutsfattande. Det var nog mer än jag som insåg att han skulle behöva lite hjälp av en familjerättsexpert för han är gift för tredje gången och har 5 barn. Han började med en reflektion om att vara talare är ungefär som att gå på en anställningsintervju.

Sedan flödade visdomsorden ur den f.d. teologstudenten som numera är knuten till Stockholms Universitet där han bedriver forskning om det mänskliga och organisatoriska beslutsfattandet med fokus på framtiden. Exempelvis så tycker 98 % av 25-åriga killar att de kör bil bättre än 99 % av sina jämnåriga.

Nu är egentligen Aris del av dagen värd en alldeles egen artikel men jag hänvisar er istället att exempelvis läsa hans nästa bok vars undertitel är ”mainly based on research and own fantasy” eller varför inte hans avhandling som du hittar på http://www.dart-europe.eu/full.php?id=94414

Sist men inte minst vill jag rikta massor med tack till Grant Thornton för en mycket givande dag!

Ann Margreth Hellberg