Simon Strandberg – vinnare av Mini iPad

Grattis

Grattis till Simon Strandberg – nyutexaminerad alumn och vinnare av Mini Ipad!

P1000917

Simon är nybliven alumn och tog sin examen 2013. Vi hälsar honom varmt välkommen som ny medlem i HHG. Idag jobbar Simon hos Ekman & Co där han har en Traniee tjänst som Pulp Trader. ”Målet med min karriär är inte bara att nå en chefsroll utan även att, på vägen dit, fortsätta min personliga utveckling samt utveckla mitt ledarskap. Vilket knyter bra an till att jag gått med i HHGA där jag vill fortsätta behålla kontakter från studietiden samtidigt som jag kan knyta nya kontakter och erbjudas attraktiva föreläsningar och seminarier m.m. som inspirerar och hjälper mig att fortsätta utvecklas, säger Simon”.

Redan i början av sina studier så var Simon fokuserad på vad han själv ville få ut av sina studier. Han tänkte mycket på vad han var bra på, vad han ville utveckla vidare men främst också vad som var roligt att jobba med. En viktig del för honom är och har varit att utveckla sig själv och sitt eget ledarskap.

Simons tips till alla studenter är att skaffa sig praktik och extraarbete vid sidan av studierna. Våga också ta för dig!”, säger han. Gå på den individuella coaching som Karriärservice erbjuder. Boka in dig på de möten som man erbjuder under studietiden. Se till ditt nuläge och vart du vill. De som jobbar på Carrierservice kommer tillsammans med dig sätta upp en handlingsplan. De hållpunkter som är viktiga jobbar du sedan vidare med mellan varje möte.  Försök att hålla rätt fokus och ha tålamod. Det är en bra hjälp till att nå dina mål och slutligen till jobbet du vill ha.

Själv har Simon via sitt arbete på kårföretaget HandelsConsulting och sin praktik, som del av magisterprogrammet MATIX, lärt honom otroligt mycket. Både om sig själv och sina kompetenser och intressen. Han säger själv att ”de erfarenheterna har varit viktiga både för min personliga utveckling och för att jag fått en anställning som Trainee på Ekman”.

Under december annonserade HHGA om att vi skulle lotta ut en mini Ipad till en av nyutexaminerade ekonomer som senast 28/2 betalade medlemsavgiften för 2014.

Text och bild: Marielle Palm, HHGA