Samlad Entreprenörskraft – Pontus Cornelius

Torsdagslunch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontus Cornelius, VD för Ernströmgruppen, tog examen på Handelshögskolan 1994. Liksom många andra var han engagerad i kårlivet, bl a som marskalk. Han fick en eftertraktad traineeplats på Tetrapak, som ganska snart köpte upp Alfa Laval. Där blev Pontus VD för Cetetherm, som var Alfa Lavals lönsammaste bolag. Efter två år slutade Pontus och gick till ett litet fjäderbolag i Småland, Spinova, något många tyckte var ett märkligt steg i karriären, men Pontus menar att han lärde sig enormt mycket på alla sina arbetsplatser. Han hade hela tiden en fråga i bakhuvudet, nämligen varför vi inte lyckas förvalta och utveckla tidigare generationers livsverk bättre?

Efter fyra år på Spinova ville Pontus sluta och ägarfamiljen bad honom då att hitta en köpare till företaget. Han hittade Indutrade, som köpte upp Spinova och Pontus stannade där i fem år. Indutrade har idag ett börsvärde på ca 22 miljarder SEK. Frågan om varför man inte kunde förvalta gamla välskötta familjeföretag bättre, gnagde alltjämt i huvudet på Pontus. Svaret summerade han så här:

  • 1 + 1 är inte lika med 3
  • Man glömmer att det handlar om människor. Duktiga människor vill göra skillnad, inte vara ett nummer i en matrisorganisation.
  • Företagskulturen är avgörande!

2011 träffade Pontus familjen Hielte, ägare till Ernströmgruppen. Pontus anställdes som VD för Ernströmgruppen, som var den rörelsedrivande delen av familjens kapital. Idag sitter 3-4:e generationen Hielte i ledningen och tillsammans med Pontus har man tagit fram en mission: ”Vi gör bra bolag bättre i en hållbar och digital värld”.

Affärsmodellen kallar Ernströmgruppen ”Samlad Entreprenörskraft”.  Den består av följande delar:

– Liten och snabb slår stor och trög: Ernströmgruppen vill skapa nyfikna, flexibla, agila, analog-digitala företagskulturer för en alltmer volatil framtid.

– Tydligt resultatansvar: Decentraliserat beslutsfattande nära kunderna och medarbetarna.

– Ta det bästa från två världar: Verka utan byråkrati och politik.

– Mening: Medarbetare vill vara delaktiga, förstå ”varför man går till jobbet”, ha tydliga ledare, se sitt bidrag och bli sedda.

– Förvärva utan att förstöra – utan exitagenda. Ofta sitter en ny VD bara i tre år. När man förvärvar blir man hjälte, men man sitter inte kvar under själva genomförandet.

– Arvet till nästa generation: högt fokus på affärsetik och miljö. Företaget har ett ansvar att se till att skapa arbetstillfällen.

Ernströmgruppens vision är att vara ett ekosystem av företag, ej en koncern. Ernströmgruppen ska vara roten, där alla företagen i gruppen ska kunna dra sin näring gemensamt. Man vill i en snart 100-årig familjetradition, bygga ett decentraliserat företagsnätverk lett av starka, affärsmän och -kvinnor som tar till vara det bästa ur det entreprenörsdrivna företagandet och storföretagandet. Pontus menar att vid förvärv är det viktigaste som finns, att sitta ned med förra ägarna och dricka kaffe, för att försäkra sig om att de är bra människor. Det är inte lika bra att förvärva företag via företagsmäklare, då man ej får tid till samtal.

Sedan Pontus tillträdde som VD har Ernströmgruppen förvärvat ett antal företag och har idag 18 bolag, med sammanlagt ca 1,5 miljarder SEK i omsättning. Pontus menar att förvärv är bra, men det viktigaste är att förvalta väl. Det tycks han ha lyckats bra med, då man uppnått all-time-high fyra år i rad, detta i ett 100-årigt företag!

Varför har det då gått så bra för Ernströmgruppen? Pontus säger att det beror på ett antal faktorer:

  • Passion! Ernströmgruppen brinner för affärsmodellen som en alternativ organisationsstruktur i dagens storbolagsstrukturer.
  • Tydligt ledarskap. Ernströmgruppen stimulerar duktiga människors drivkraft att vilja driva ett komplett bolag utan att ta finansiella risker.
  • Skalbarhet, med minimala HQ funktioner.
  • Effektivt miljardbolag på toppen.
  • Total, kontinuerlig flexibilitet – ingen koncern utan en nätverksorganisation.
  • Efterfrågebaserad hjälp: Synergier uppstår där det efterfrågas av bolagen – inte påtvingat.
  • Tur!

Som begreppet ”Samlad entreprenörskraft” antyder… Ernströmgruppen kombinerar det bästa från entreprenörs- och storföretagande!

 

Kristina Sandström