Sakernas Internet, omprövar befintliga affärsmodeller och ger nya affärsmöjligheter

Torsdagslunch

1

Joakim Hökegård, Business Developer/Communication Strategist, HiQ, stod på scenen denna torsdagslunch och talade om ”Internet of Things” och hur den digitaliserade världen tar över allt mer i vår vardag. Kanske är våra smartphones det mest aktuella exemplet på detta fenomen, säger Joakim. Det finns t o m de som säger att ”Internet of Things” är den tredje digitala revolutionen, efter Internet och mobilt internet. Vad vi i publiken kunde förstå så handlar det inte längre bara om att koppla människor till varandra i stora nätverk. Nu är det produkter och tjänster som kopplas ihop och kommunicerar med varandra för att ge oss konsumenter större upplevelser och förenkla våra liv.

Så vad är ”Internet of Things” egenligen? Enkelt kan man förklara det som ett samlingsbegrepp för den digitaliserade och tekniska utveckling som vi idag lever i. Den gör det möjligt för datorer, smartphones, maskiner, appar, fordon, hushållsapparater och andra saker att prata med varandra. Begreppet ”Internet of Things” myntades 1999 av britten Kevin Ashton. Källa Wikipedia  

”Det är både hotens och möjligheternas tid och det finns både vinnare och förlorare när allt digitaliseras”, enligt Joakim. Det är många företag som upplever digitalisering som ett hot. Själv tycker Joakim att det är oerhört spännande och inspirerande att få leva och verka i denna tid av utveckling. Han säger att för de företag som är öppna för att tänka och agera nytt med avseende på den egna affärsutvecklingen, marknadsföringen och de egna försäljningsstrategierna så finns det oändliga möjligheter. Det gäller att hänga med i utvecklingen för annars är det lätt att man bli en ”förlorare”, säger han. Och utvecklingen går fort nu…

Det handlar om digitalisering, mobilitet och ”Internet of Things” och hur det i grunden förändrar affärsmodeller, affärsutveckling och marknadsföring. Joakim tar oss tillbaka några år, närmare bestämt till år 2000, då den nya ekonomin slutade i IT-kraschen. Den nya ekonomin blev, under det sena 1990-talet, en beteckning för de nya ekonomiska förhållanden som ansågs ha uppkommit i Internets kölvatten. Ekonomer och företagsledare talade då om Moores och Metcalfes lag. Moores lag innebar att datorernas kapacitet skulle fördubblas var tjugofjärde månad och Metcalfes lag handlade om värdet av att ett nätverk ökar med kvadraten på antalet anslutna punkter. Källa Wikipedia  

Tillbaks till IT-kraschen. Detta skedde för att vi inte var mogna för den utveckling som skedde på området just då. Det var helt enkelt orealistiska förväntningar som skapade orealistiska värderingar hos dot.com företagen, säger Joakim. De förväntningar man byggt upp kunde inte infrias så snabbt som man trodde, hoppades och lovade. Därför övervärderade marknaden dot.com företagen, vilket slog hårt då många av dot.com bolagen tvingades i konkurs.

”Man skulle ju kunna tro att även denna tid av ”Internet of Things” också den bara kommer bli en hype som kommer att spricka”, säger Joakim. Han menar dock att det inte kommer att hända. Tiden har hunnit ikapp och vårt förhållande till den utveckling som sker inom teknik och digitaliseringen börjar bli mer och mer mogen. Vi har vant oss vid att förenkla våra liv med hjälp av tekniken och vi har ändrat mycket av vårt beteende och livsstil efter denna utveckling. ”Utvecklingen har tagit oss till en stund när vi inte längre kan överblicka alla möjligheter med digitaliseringen”, säger Joakim. Tekniken finns där och det gäller att både se möjligheter och att anpassa den tillverkligheten. För oss marknadsförare handlar det om att utgå från konkreta kundbehov samt att utveckla för att ändra och driva fram nya beteenden, när vi utvecklar produkter och tjänster, menar han.

Som ett exempel tar Joakim upp tjänsten Swish, en mobilapplikation som möjliggör snabb överföring av pengar mellan privatpersoners bankkonton. Denna app har HiQ utvecklat i samarbete Bankgirot och sex av Sveriges största banker och den lanserades i december 2012. Tjänsten har förändrat våra sociala beteenden och skapat historia. ”Ju fler produkter och tjänster som utvecklas och blir uppkopplade för att förenkla våra liv, ju större värde skapas både för marknaden och oss enskilda användare”, säger Joakim. HiQ lär sig mycket av att arbeta med företag som Spotify, Skype, Tv-kanaler och Facebook. Även samarbetet med Volvo skapar stora möjligheter. Volvo ligger i framkant inom fordonsindustrin i att leverera kundvärde till sina köpare istället för bara en produkt. Det kommer bli allt svårare att bara konkurrera med produkt och pris i den tid vi lever i. ”Every business will become a Service business och en kunskapsaffär”, säger Joakim. Lite historik från Joakim:

  1. Internet var den första digitala revolutionen. 1996 var året då Internet både fick ett bredare användningsområde och blir tillgängligt för alla. Det var då Internet började koppla ihop våra digitala informationssystem och våra datorer. Idag är det en livsstil att vara ute på sociala media, att blogga och att söka information på nätet.
  2. Det är bara 8 år sedan som vi fick Iphones och smarta telefoner. På få år utvecklingen av detta fenomen blivit enormt och idag är våra telefoner en dator, en tv, en kamera, en gps etc. Den smarta telefonen är en vägvisare till vårt digitala liv.
  3. ”Internet of Things” är den tredje digitala revolutionen och det sker genom att vi börjar få sensorer överallt och att dessa kopplas ihop med produkter. Vi kan inte längre överblicka alla möjligheter och hur tekniken kommer att utvecklas längre.

”Internet of Things” kopplar verkligen ihop världen runt omkring oss, då allt fler och fler produkter blir uppkopplade och börjar kommunicera med varandra. Ju fler produkter och tjänster som blir uppkopplade, ju större värde skapas för oss användare. Framgången för ”Internet of Things” och en uppkopplad livsstil är beroende av ”Big data”. Det handlar om att förstå människor, dvs. lokalisera våra beteenden för att förstå hur och var vi kommunicerar. Samtidigt säger Joakim att ”Big data” kan bli ett hinder som bromsar denna utveckling av en uppkopplad livsstil på grund av integritetsfrågor, t ex rädslan för att man känner sig övervakad. Faktum kvarstår dock, digitaliseringen, mobiliteten och ”Internet of Things” förändrar hur vi både marknadsför, säljer och konsumerar både produkter och tjänster.

Vad är då nästa Boom inom ”Internet of Things”? Joakim ser att trenden går mot att skapa trivsel i framtidens boende – ”The Connected Home”. Det handlar om att skapa trygghet, bekvämlighet, social samvaro och design för privatpersoner i sitt eget boende så att vi själva kan sätta villkoren för våra personliga livsstilar. Att trivas med sitt boende har ett högt värde, det får oss att vilja stanna längre i våra bostäder och i förlängningen också i bostadsbolagen som äger fastigheterna. Exempel på vad som kan bli verklighet inom en snar framtid är att själv kunna lämna över en digital nyckel till det företag som hjälper till med att städa bostaden eller levererar produkter du beställt. Det handlar helt enkelt om att addera digitalt värde till fysiska produkter, enligt Joakim.

När jag googlar lite på nätet om trenden kring ”Internet of Things” så ser jag att det enligt Vinnova kommer att vara över 50 miljarder enheter som kommer att vara uppkopplade i världen år 2020. Vinnova menar att det svenska samhället och svensk industri måste hänga med i utvecklingen för att behålla vår industriella konkurrenskraft internationellt och vårt nationella välstånd. Inom EU beskriver man sina planer på ”Internet of Things” som ett mångmiljardeuroprojekt.

En sak är säker – det där med sakernas internet är en livsstil som är här för att stanna! Joakim Hökegård, tack för en ovanligt framtidsinspirerad lunchföreläsning. Vi går onekligen en ovanligt spännande framtid till mötes…

Joakim Hökegård, Business Developer/Communication Strategist, HiQ. Joakim har en gedigen karriär bakom sig inom affärsutveckling, marknadsföring och försäljning. Han har både varit vd, managementkonsult, varumärkesstrateg samt försäljnings- och marknadschef. Hans största styrka är den erfarenhet han har fått genom att arbeta tillsammans med kompetenta människor och framgångsrika företag. HiQ är ledande inom digital kommunikation och teknik, har Norden som hemmamarknad, noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap, ca 1 400 anställda samt kontor i Norden och Ryssland. Läs gärna mer om Hiq här.

Joakims föreläsningsmaterial hittar du här 

Text och bild,
Marielle Palm
Eventansvarig HHGA