Referat Nätverksträff ekonomichefer

En deltagare arbetar med långtidsdeltidssuppdrag hos intressant företag som tyvärr är sena med sina betalningar för uppdragen.  Vi tipsade om praktiska åtgärder för att säkra intäkterna. Vi lyssnade på o peppade och stödde planerade åtgärder.  Vi diskuterade och föreslog också källor för framtida uppdrag i liknande företag.

Skattefrågor kring verksamheter ägda i nordiska grannländer. Det finns en diskussion kring internationella företags räntor på lån mellan egna bolag. Vad kan man sätta för hyror när man hyr ut lokaler i annat land till ett eget företag i det land?

Vi diskuterade årsbokslutsarbete och vad man kan göra för att slippa att göra allt under en överdrivet intensiv tid i samband med redovisningsperiodens slut.  Ett första tips är att ha en mycket strukturerad steg-för-stegprocedur. En deltagare talade om sitt företags 220-stegs procedur för månadsbokslut (+60 steg extra för årsbokslut) med datum o även tidpunkter på dygnet när varje aktivitet ska vara avklarad; följ upp att det blir så!  Bestäm att göra vissa avstämningar tidigare, t ex vid tidigare månadsskifte, eller några dagar före periodens slut.  Henning tog upp en gammal käpphäst: en speciell anställningsform för personer som ‘bara’ arbetar mycket intensivt med bokslutsarbete, kanske 14 dagar inklusive helger med 12 timmars arbetsdag och sen 2 veckor ledigt…….

En deltagare berättade om sitt arbete att hjälpa företag, främst mindre (?) i deras relation med banker för att minska finansiella kostnader: förberedelser inför bankbesök (ta i förväg bort alla frågetecken som kan uppkomma inför finansieringsbesök; formulera krav, etc); hämta in offerter för banktjänster; bankbyten; utvärdera finansieringsförslag. Osv.

Fastighetsavskrivningar har blivit mer komplicerade med nya IFRSrekommendationer. Bland annat delas en fastighet upp i olika komponenter, där tak kan ha en avskrivningsperiod, stomme o väggar andra. Men skattemässigt gäller fortfarande gamla regler……

Väl mött nästa gång den 19 april!

Henning Ericson