Paradgata med attraktionskraft!

Torsdagslunch

Paradgata med attraktionskraft. Lunch 10 oktober.

Avenyn står inför en stor – och nödvändig – uppfräschning. Projektledaren Kajsa Räntfors, landskapsarkitekt Stadsbyggnadskontoret, presenterade det gestaltningsprogram som man arbetat fram.

sommar

Tänk om det var sommar året runt på Avenyn! Många vackra bilder presenterades om nya Avenyn men samtidigt skall gatan fungera året om. Den nya beläggningen i samma nivå på den 40 meter breda gatan kan alla enas om men sen skall Avenyn fungera dygnet och året om och här återstår många diskussioner. 

paviljonger2

De inglasade sommarverandorna försvinner i förslaget och ersätts med en smal serveringsyta närmast fasaden och paviljonger. Restaurangägarna är oroliga hur det nya konceptet skall fungera även somrar när det inte är lika vackert som i år och hur  tillståndsenhetens villkor för alkoholtillstånd kan uppfyllas.

Götaplatsen-300x149

Omvandlingen av Avenyn planeras att få sin början 2015 och först kommer Götaplatsen att göras om och därefter fortsätter man kvartersvis ned till Vallgraven  och avsikten är att till Göteborgs 400 års jubileum 2021 skall allt vara klart.

helaavenyn

Vad gäller trafiken så kommer inte spårvägen att förläggas till Södra Vägen eftersom den  redan är full av busstrafik och det går inte att bredda den vägen eftersom det finns en trädrad som inte får röras. Hastigheten för bussar och spårvagnar på Avenyn vill man begränsa till 15 km/tim men där stöter man på patrull från Västtrafik eftersom tidtabellerna kommer att påverkas alltför mycket. Det går inte heller att gräva ned spårvägen.

Vision

Gestaltningsprogrammet (pdf).

Text, foto Bo Ribbenholt