Öka Göteborgs internationella konkurrenskraft!

Torsdagslunch

Patrik Andersson, BRG

Patrik Andersson, BRG

Business Region Göteborgs VD Patrik Andersson gav oss en rapport från läget i Göteborgs näringsliv och också en inblick i ett projekt som är strategiskt för näringslivet och viktigt för Göteborgs internationella konkurrenskraft.

Business Region Göteborg (BRG) arbetar med:

  • att locka investerare och etablerare till Göteborg
  • att hjälpa små och stora företag att växa
  • att utveckla kluster och innovation

BRG arbetar med klusterutveckling och projekt inom åtta insatsområden:
Finans, Fordon och transporter, Handel, ICT, informations- och kommunikationsteknik, Infrastruktur och logistik, Kemi och material, Kulturella och kreativa näringar, Life science och Subsea

Business Region Göteborgs verkstad – Göteborgs tre teknikparker
Sahlgrenska Science Park (Medicin, Life Science) fungerar framför allt som inkubator för mindre företag. Lindholmen Science Park (Mobilt Internet, Intelligenta fordon och transportsystem, Modern media och design) och Johanneberg Science Park ska föra samman både stora och små industri- och tjänsteföretag och akademin med både utbildning och forskning. Den strävan kommer också manifesteras i den fysiska miljön.

Göteborgs Science Parks ger och ökar Göteborgs internationella konkurrenskraft.
Som exempel arbetar, studerar och forskar hela 23 000 personer på Lindholmen. Företag som etablerat sig på Lindholmen är China Euro Vehicle Technology AB med 1400 medarbetare och Getinge som både flyttade huvudkontoret hit och startade ett nytt innovationscenter 2013.

Positiva tider för Göteborgs näringsliv

Patrik berättade att det är positiva tider i Göteborg, med en tillväxt på 5-6 % i företagen. Den senaste näringslivsåret var oerhört starkt och det har varit bra sedan 2010.

När det gäller export så sker 17 % av Sveriges varuexport från Göteborg, vilket är en stor andel av Sveriges sammanlagda export. Från Göteborg exporteras bland annat bilar, bussar, lastbilar, kemi life science, övrig industri och tjänster. Det finns stora möjligheter och potential i många medelstora göteborgsföretag om de vågar ta steget utanför Sveriges gränser.

Göteborg rankas som topp 10 bland Europas stadsregioner.

GBG största styrka är dess högförädlade industri. En annan otrolig styrka är inom forskningen, 25% av Sveriges forskning sker i Göteborg.

Men också stora utmaningar…

Vi måste bli bättre på att tillvarata den kompetens som finns hos utlandsfödda. Bland de 15 000-16 000 utlandsfödda som bor i regionen finns massor av kompetens som inte tas till vara på. 5 miljoner kvadratmeter ska byggas i Göteborg de närmsta åren. Till det enorma byggarbetet saknas snickare, elektriker, truckförare, betongarbetare, vilket är en stor utmaning. Man kommer att behöva importera både arbetskraft och företag.

Det saknas 30 000 lägenheter och det saknas kontorslokaler. Hyrorna är ofta höga och det är svårt för företag att hitta moderna kontor.

Life science – Göteborgs mest intressanta utvecklingsprojekt

2010-2011 lägger Astra Zeneca ner i Lund, många blir tagna på sängen och 900 jobb försvinner. Astra Zeneca i Mölndal/Göteborg utses till ett av tre globala forskningscenter. Det finns en framgångsrik tradition på området i Göteborgsregionen med ca 450 företag med drygt 8 000 anställda. Trots goda förutsättningar för en globalt ledande roll har Göteborg tappat position och är idag Sveriges tredje största och endast på plats 50 av Europas mest konkurrenskraftiga life science-kluster.

Den globala konkurrensen om stora life science-investeringar är oerhört hård, många regioner runt om i världen vill vara ledande inom life science. Investeringarna går dit förutsättningar för de bästa forskningsresultaten är som allra bäst.

Våren 2011 kom förre statsministern Ingvar Carlsson med en rapport om läget för life science i Västsverige. Rapporten visade hur sårbar en av våra viktigaste och mest forskningsintensiva branscher är och också hur life science-kluster kan utvecklas. Vi behöver bredda utbudet, skapa starka samarbeten och nya attraktiva miljöer för forskning och utveckling för att företag ska välja position i Göteborg. Företagen söker attraktiva, stadsnära kluster med integrerad vård och forskning.

2011 togs kontakt med skaparna av framgångsrika Oslo Cancer Cluster. Man ville göra en liknande life cluster-etablering i Göteborg med inriktning på det som vi är bra på här.

2013 samlade BRG aktörer som slöt ett avtal om en ny attraktiv stadsmiljö för forskning, utbildning och vård. 2015 bildas projektutvecklingsbolaget Vitartes med fokus på fastigheter för life science-sektorn. Vitartes har i uppdrag att utveckla området i anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

BRG

I direkt anslutning till Sahlgrenska Science Park planeras stora investeringar i 75 000 kvm fastigheter som möjliggör samarbeten mellan vård, forskning, utbildning och näringsliv. Närheten till både universitetet och storsjukhuset är stora tillgångar. Forskningsområden kan kopplas ihop och ger möjlighet till klinisk forskning. Näringslivet gynnas och sjukhusens kompetens ökar. Planerad byggstart är 2017 och 2019-2020 beräknas det att stå klart.

Samtidigt fortsätter GU planeringen av Medicinareberget. I mötet mellan de två projekten skapas internationellt konkurrenskraftig miljö för näringslivet, life science, vård akademiskt forskning och utbildning.

Stort tack Patrik för en inblick i det intressanta projektet med Göteborgs Life Science-kluster!

Bilaga: Presentationen
Text och foto: Sofia Dahlström