Nätverket ekonomichefer 11/12

Nätverket ekonomichefer 11/12

Vid mötet, talade vi intensivt och livligt om hur man som ny ekonomichef eller inhyrd konsult säljer in nya -och kanske för företaget helt nödvändiga- idéer om t ex ekonomistyrning till företagsledare som ”vet bäst”, ser sig hotade eller är ointresserade. Man ser ett behov av, t ex en kostnads- intäktsanalys, men ”alla vet” redan vilka produkter och kunder, som är lönsamma.  Nära till frustrationer när ledningen inte vill lyssna, revisorerna bara ska kolla siffrorna och styrelsen är onåbar, eller -även den- ointresserad eller okunnig.  Det blev småningom ett bredare samtal om hur man ska förhålla sig när man befinner sig i en organisation, som inte vill lyssna. Vi talade även om problematik kring generationsskiften. Nästa möte den 29 januari.

Henning Ericson