Nätverket Ekonomichefer – studiebesök Norlander-Zeelandia 14/12

Några av deltagarna innan påtagning av hårnätet

Vi besökte en av deltagarnas arbetsplats, Norlander-Zeelandia.  Företaget Norlander i Stenkullen har funnits sen 1987 och tillverkar produkter för bagerinäringen: från ingredienser för bröd och konditoriprodukter.  Norlanders har ca 90 anställda i sin egen koncern.  En viktig del av verksamheten är produktutveckling och FoU. -Numera ingår Norlanders tillsammans med sina egna svenska o utländska dotterbolag i den större nederländska internationella koncernen Zeelandia.  Zeelandia har verksamhet i ett tjugotal länder, inklusive avlägsna länder som Kina och Indonesien.  Förvärvet av Norlanders innebär ett steg för Zeelandia in på den nordiska marknaden och förvärv av vissa produkter och know-how.

Först företagspresentation och smörgås. Sen prov på utvecklingsavdelningens arbete: kaffe med välsmakande tårta med angenäma och ingredienser med varierande tuggmotstånd, en produkt ur Norlanders provkök.

Sen följde visning under sakkunnig ledning genom produktionens olika steg, inklusive delar som körs kontinuerligt som processindustri.

Vid våra samtal berörde vi bland annat

  • Vikten och delvis svårigheten med att
  •       ekonomiansvarig ska känna till hela verksamheten
  •       i en processindustri se vilka avtryck som görs i ekonomi- och uppföljningssystem av varje fas i produktionen
  • Svårigheter att redovisa lönsamhet i projekt -framför allt mot budget/plan-när råvarupriser varierar våldsamt: under en månad nyligen ökade sockerpriset med 40% !
  • Strukturförändringar i bageri- och allmänt i livsmedelsbranschen
  • Allmänt om hur man produktutvecklar i dessa bageribranschen
  • Hur man knyter kunder till sig när de produkter som leverantörerna erbjuder är -till synes- likartade produkter
Henning Ericsson