Bättre frågor – bättre fokus

Torsdagslunch

IMG_3831-1024x682Markus Pregmark, HR-chef på Swedavia, inspireras bland annat av Einstein som han tycker har sagt många kloka saker. Bland annat har han sagt någon i stil med ”Om du gör samma sak som igår, på samma sätt som igår, men förväntar dig ett annat resultat, då är du en idiot”. Ord som är en bra vägledning för ett ledarskap.

Markus anser att det är svårt att få engagemang från sin personal om man inte börjar titta på sitt eget ledarskap och den attityd man har. Man kan till exempel inte nå framgång genom att själv gå och tänka tankar som ”åh, ska jag behöva möta den gruppen idag igen”, ”de kan ju aldrig göra något rätt” etc. , då den tankeriktningen ofta knyts till frågor om varför det är svårt att få till förändring och förbättring.

Gallup undersökningar visar på att det generellt endast är 16% av medarbetare i en verksamhet som verkligen är engagerade i sitt arbete. En låg siffra som påverkar verksamhetens resultat i negativ riktning. Hur kan det vara möjligt kan man undra? Markus menar att det många gånger är så att chefer, i brist på bättre vetande och verktyg, stressar sin personal till förändring och höjd prestation. Det leder förvisso till förändring, men den blir inte långsiktig och medarbetarna riskerar istället att bli mycket frustrerade och tappa motivation. Vilket i sig är raka motsatsen till det man vill se mer av. Många gånger är det också så att man som chef inte ställer några frågor alls till personalen. Istället fokuserar man på att identifiera och påtala allt som blivit fel, eller inte fungerar tillräckligt bra. Eller så ställer man samma frågor om och om igen utan att nå några nya resultat. ”Vad är problemet?” och ”Varför går det inte bättre?”…

Hela vårt samhälle ser idag hellre fel och problem än att fokusera på styrkor och det som är bra. Markus talar om ”Felsökarhjärnan” som identifierar och letar efter fel, problem och brister. Han skulle hellre vilja att vi jobbar med ”Brasökarhjärnan” som fokuserar på att se styrkor.

HUR GÖR MAN DÅ FÖR ATT SKAPA ENGAGEMANG BLAND SINA MEDARBETARE?

För Markus är den bästa hävstången till att påverka, (både våra egna och medarbetarnas attityder, tankar, ordval samt handlingar i önskad riktning), att börja ställa betydligt bättre frågor. Metoden han använder sig av kallas Appreciative Inquiry – ett styrkefokuserat arbetssätt. Den hjälper honom att fokusera rätt och att ställa bättre frågor till sina medarbetare. Undersökningar visar på att det förhållningssättet dramatiskt ökar sannolikheten för engagemang bland medarbetare med upp till hela 73%.

Markus vet vad han talar om. Att få människor att växa genom att bekräfta dem är en av hans stora styrkor. I sitt arbete som HR-chef på Swedavia, använder han dagligen ett ”styrkebaserat arbetssätt” för att skapa bästa möjliga utveckling av både verksamheten, sin personal och att nå målet att bli Europas bästa flygplats. Genom att bl.a. flytta fokus från ”bara” ledarskap till ett inspirerande ledarskap skapar han förändringar som både är framgångsrika och långsiktiga. Så ”Come fly with me”, säger Markus…