Lika och olika. Personlighetstyper 18 oktober.

Torsdagslunch

alla18okt

På ett företag behövs såväl extroverta som introverta personlighetstyper. Vilken kombination är bäst?

 

inre

Förläsningsdokumentation

Föreläsare

aa50
Annelie Andréasson