Lena Apler – spännande och orädd entreprenör!

Torsdagslunch

Lena-Apler-HardRock1

Att vara modig är att inte vara ängslig. Man måste sticka ut hakan och våga för att driva processer framåt. Vi uppmuntrar alla att ta egna initiativ. Gör något. Prova. Alla idéer kanske inte är bra men några blir fantastiska och vi återvinner ibland gamla idéer. Det blir en oslagbar dynamik när hela organisationen tänker på detta sätt”. Lena Apler

1999 grundade Lena Apler Collector AB tillsammans med sin kollega Johan Möller. De har en gemensam bakgrund från bankvälden och såg en lucka på marknaden. De traditionella banktjänster inom finansiering matchade inte helt de reella behoven hos företag, vilka behövde krediter med kort ledtid. Här kände Lena att de hade mycket att erbjuda och utvecklade tankar som resulterade i affärsidén: att erbjuda kreativa, kundanpassade och effektiva finansiella tjänster till företag och privatpersoner. De har lyckats med sitt arbete. Företaget har haft en ständig tillväxt sedan start och har aldrig visat några minusresultat. Man har växt och från att tidigare varit ett renodlat kreditmarknadsbolag kommer man i vår också ta steget och bli en vardagsbank.

Lena Apler stiger nu av posten som VD och går in i rollen som arbetande styrelseordförande. Hon vill inte jobba som VD så länge att hon blir en bromskloss i verksamheten utan jobbar för att företaget, medarbetarna och delägare kontinuerligt ska utvecklas och tillföra varandra kunskap. Samtidigt har man styrkan att hålla fast vid verksamhetens fokus. Detta är något som Lena ser som en viktig anledning till den stabila tillväxt Collector har.

Lena är prisad och hyllad och har fått flera utmärkelser,  ”Årets Entre­prenör” och ”Årets Chef”. 2013 blev hon utnämnd till ”Årets VD för mellanstora bolag”. ”Visst finns det en viss tjusning i att bli uppmärksammad och uppskattad och jag kan inte förneka att jag tycker om det. Men det är inte det viktigaste. Istället är det teamet jag haft runt omkring mig som tillsammans med mig skapat alla framgångarna i företaget. Min stora lycka är att jag framgångsrikt byggt starka team genom rätt medarbetare och förmågan att få dem att stanna kvar i verksamheten”, säger Lena.

Framgångarna är många, men allt ser ofta väldigt enkelt ut i betraktarens ögon. Verkligheten har istället inneburit hårt slit och många satsningar har varit mindre lyckade. Men man har varit väldigt bra på att följa upp det egna arbetet och att lära av det. Det som inte fungerar släpper man snabbt, inget får ta negativ energi eller onödiga resurser under lång tid. Ytterligare framgång fick man då man som liten aktör fick bli leverantör till Volvo. Det har gett positiv uppmärksamhet kring Collector. Internt märks framgångarna också. Företaget växer så det knakar. Idag sitter nästan hälften av företagets 300 anställda där.

Om sig själv som chef säger Lena att hon är en tuff och krävande chef, men även mänsklig, energisk och inspirerande. Samtidigt är hon tydlig med vad hon vill. Tillsammans med sina kollegor har hon jobbat hårt för att stärka verksamhetens kärnvärden: entreprenörskap, engageman och etik. Det har skapat delaktighet hos medarbetarna. Internt gäller frihet under ansvar och man uppmuntrar till egna initiativ, något som förstärkt förändringsbenägenheten. Idéer välkomnas och implementeras snabbt, alla kommer till tals och ledningen finns tillgänglig för alla. Som tillväxtbolag kan man kontinuerligt erbjuda nya utmaningar. Lena berättar att Dagens Industri har utnämnt Collector till Karriärföretag 2014. Det ser hon som ett starkt bevis på att verksamhetens företagskultur ger avtryck.

Collector tar sitt samhällsansvar och jobbar med CSR frågor. Man lägger stort engagemang i hållbarhetsfrågor som etik- och miljöfrågor, ansvar och ekonomisk välgång. Det förenas i viljan att skapa en bättre värld. CSR frågorna blir därmed inte bara en strategi. Istället är det ett förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten.

Lena Apler grundade Collector AB 1999. Hon har en lång bakgrund från bank- och finansbranschen med ledande befattningar inom SEB, Den norske Creditbank (DnC) och Société Générale samt som VD för Securum Finans. Förutom sitt jobb så ägnar Lena idag gärna tid åt jobb, resor, träning och dvärgschnauzern Hjalmar. Läs mer om Lena och företaget på www.collector.se.

Vid pennan,
Marielle Palm, HHGA