Ledarskap, kreativitet och innovationsförmåga.

Lunch

De senaste rönen kring ledarskap, kreativitet och innovationsförmåga.

Leif-Denti-talare-18-april600
Leif Denti och Christina Stenberg

Leif Denti, GRI, skriver en avhandling om hur individers kreativitet och innovationsförmåga kan stimuleras av chefer/ledare och ledningsgrupper. Han undersöker detta hos de stora industriföretagen runt om i Göteborg.

Forskningen som sådan är en del av det fyråriga projektet ”Chefsskap för Sverige”. Och nu ska han, som han själv ser det, som en katt bland hermeliner berätta för oss ekonomer/jurister vad som kännetecknar en chef som kan stimulera innovation och kreativitet bland sina medarbetare. Eller var det i själva verket tvärtom att det var han som var hermelinen och vi som var katterna? GRI står trots allt för Handelshögskolans institut för tvärvetenskaplig forskning.

I vilket fall så ska Leif utifrån sin forskning ge oss konkreta exempel på vad som hjälper respektive stjälper innovation/kreativitet. Spännande!

”Chefsskap för Sverige” består av 4 olika delstudier.

 1. Litteratur
 2. Empirisk del
 3. Jämförelse mellan olika ledarskapsstilar och innovation i Sverige, Frankrike, USA, Indien och Kina
 4. Intervjustudie i Sverige för att få fram konkreta exempel

Sedan så koncentrerar sig Leif på att berätta om vad som kom fram i den fjärde delstudien där de 72 personerna som intervjuades besvarade frågor i stil med ”Kan du dra dig till minnes senaste gången som din projektledare stimulerade dig?” Studien kom fram till 128 stimulerande och 102 hindrande exempel och man följde upp med att fråga vilka konsekvenser de fick på projekten.

Det fanns inslag av Pygmalioneffekten, dvs att det man förväntar sig av någon inträffar ofta. Bland de stimulerande finns bl.a. följande kategorier;

 1. Underlättar idéutveckling
 2. Ger frihet att närma sig uppgiften
 3. Ger expertis
 4. Inspirerar och involverar

Den här typen av ledarskap gav bland annat upphov till ”bättre lösningar”, ”att nya idéer kom fram”, ”motivation” och ”projektrelaterade framgångar”.

De oftast förekommande exempel på ledarskap som hindrar/begränsar innovation/kreativitet som kom fram i intervjuerna var;

 1. Begränsa friheten
 2. Försummelse
 3. Beslutsskygghet

Resultatet blev att olika psykologiska reaktioner, sämre lösningar och aktiviteter som hindrade arbetet.

Slutsatserna från forskningen är att det bästa en ledare kan göra är att uppmuntra idéer och att ge frihet att nå individuella mål enligt eget huvud. Det sämsta en ledare kan göra är att begränsa friheten och försumma projektet. Detta kan leda till diverse paradoxer som;

– Att följa tidsramar eller att tänka nytt som i regel tar tid
–  Att följa kravspecifikationen eller att tänka ut en bättre lösning som inte ligger i linje med kravspecifikationen.

Leif avslutade med att framhålla att forskningen har kommit fram till att det finns samband mellan ledarskap och kreativitet.

Vid pennan
Ann Margreth Hellberg Som kände igen flertalet av såväl de hjälpande som stjälpande stilarna och har bestämt sig för att tillhöra lyssnarskaran när Leif disputerar den 6:e september på Psykologiska Institutionen i Göteborg 

Vill du veta mer?
http://www.netsurvey.se/wp-content/uploads/Denti-L-2011-Leadership-and-Innovation-How-and-When-do-Leaders-Influence-Innovation-in-RD-Teams-University-of-Gothenburg-Sweden-.pdf http://www.slideshare.net/fullscreen/LeifDenti/what-can-leaders-dohow-leaders-stimulate-and-hinder-innovation-in-project-teams/11 http://gri.gu.se/forskning/lim/