Ledarskap i små organisationer. Ingrid Alestig.

ingrid

Ingrid Alestig från EffekTeam inledde med temat Ledarskap i Små Organisationer.  Det blev snart en allmän diskussion.  Vi konstaterade att ledarskap i små organisationer på visst sätt kan vara ännu viktigare än i en stor: varje person i den lilla organisationen tenderar att vara eller bli en nyckelperson, som är svår att byta ut.

Din ledarstil och ditt ledarskap beror bland annat på

  • existerande företagskultur
  • din egen personlighet
  • branch
  • arbetsform

 

En ledare i en mindre organisation måste visa än mer av

  • att vilja och kunna kommunicera
  • att  kunna ge -och ta- feedback; och när man ger feedback (positiv och negativ) kunna skilja på sak och person
  • kunnighet,  men samtidigt vara så bekväm i ledarrollen att man vågar erkänna att man inte kan allt
  • att kunna situationsanpassa sitt ledarskap och anpassa det efter individerna i organisationen: alla i organisationen behöver/kan inte behandlas på samma sätt
  • att ha självinsikt

Internt diskuterade vi sen även några frågor kring ämnet ’periodisering’, som vi kommer att ta upp på ett mer fokuserat sätt i ett kommande möte. Några av deltagarna, som arbetar som (ekonomi-) konsulter presenterade några sätt att fokusera sitt sökande på nya uppdrag.

Nästa träff 16 oktober.