Ledarskap i Nuet

Torsdagslunch

sonny
Sonny Lööf

Förväntningarna på genuint ledarskap ökar bland människor. Äkta genuint ledarskap kan bara komma inifrån människan. Den unga generationen kommer att attraheras av de organisationer som satsar på detta.

Sonny Lööf har coachat, guidat och utbildat människor i tusentals timmar och hans specialitet är att få samarbeten och relationer att börja flöda i organisationer. Som livscoach guidar han människor i självledarskapet och höjer på så sätt medvetandenivån.

Om Sonny

Sonny är göteborgare, utbildade sig till och arbetade som tekniker inom elektronik- och databranschen. Vid IT-kraschen i början av 90-talet sadlade om och blev säljare inom IT-industrin. Det gick bra för Sonny och hans familj med fru och tre döttrar. De köpte hus i Floda. Men snart förändrades livet. En pyroman började härja i området. Ett helt villaområde med 50 hushåll var i livsfara dygnet runt i ett och ett halvt år. Sonnys familj var en av dem som drabbades värst.

På grund av det ständiga hotet om nya pyromandåd sov inte Sonny ordentligt på ett och ett halvt år. Sonny kraschade tillslut, han ramlade bara ihop en dag, och kunde inte ta hand om sig själv. En månad senare åkte gärningsmannen fast. Händelsen skakade om Sonny fullständigt och han fick en annan syn på livet. Det blev starten på en passionerad resa i personlig utveckling och ledarskap som Sonny kommer att ägna sig åt resten av livet.

Sonny inleder föreläsningen med att sitta tyst, nästan i en hel minut. En ovanlig inledning, men faktiskt rätt skönt med en stunds tystnad konstaterar vi i publiken.

Hur utvecklas äkta ledarskap i nuet? Finns det någon bättre plats än att göra det just i nuet?

Att befinna sig i nuet är när vi är i kontakt med det som vi är födda med och har inneboende hos oss vilket också är kraften i vårt välmående: vår klokhet, vår vishet, vår kreativitet och vårt självförtroende. När du är i nuet guidas du av nya insikter och det är här dina resurser finns. Det händer när vi inte har något särskilt i tankarna; ofta i duschen, på promenad i skogen eller när vi påtar i trädgården.

Det pågår ett oskyldigt tankemässigt missförstånd hos oss människor som håller oss borta från att just leva i nuet. Vi är nästan aldrig ”här och nu”. Antingen planerar vi framåt eller tänker på det som varit.

Ditt största, första och viktigaste ansvar

Ditt största, första och viktigaste ansvar här i livet är ansvaret för dig själv, du ska se till att du mår så bra som möjligt. Både kort- och långsiktigt så det blir ett hållbart beteende. Då kommer du att vilja hjälpa andra människor att må bra och det blir en win-win-situation för alla. Om du inte lyckas att ta detta ansvar och du mår dåligt blir du tvärtom en belastning för din omgivning.

Nycklar i ledarskap och självledarskap: mod, kärlek och frihet

Vad är ledarskap? Chef är en position. Ledare är inte en position, en äkta ledare kan man bara bli i ögonen på andra. När andra ser dig som en ledare, då är du en ledare. Vilka egenskaper är det då framförallt som andra upplever hos dig som ledare? – Enkelt, säger Sonny, när jag upplever att ledaren bryr sig om just mig på ett känslomässigt plan.

För att utvecklas till en äkta ledare så krävs det att man arbetar med sin egen personliga utveckling. Det allra viktigaste en ledare behöver utveckla är mod. Mod är också den översta nyckeln i livet. Utan mod kommer du inte åt de två underliggande nycklarna som vi människor är i stort behov av: Kärlek och frihet. Vi människor har stort behov av att bli sedda, att bli bekräftade, att bli uppskattade och vi älskar och har ett stort behov av frihet, speciellt som vuxna.

När man börjar förstå sitt eget behov av just kärlek och frihet, blir man bättre på att förstå sig själv och när du blir bättre på att förstå dig själv blir du också bättre på att förstå andra människor.

Vad är mod? Mod är när det tar emot inom dig – och du gör det ändå. När du i vardagen känner att det är något som tar emot och det styr dig till ett visst beteende. Bryt ditt beteende, gå emot känslan och gör det ändå – just do it!

Hur mod kan ta sig i utryck i äkta ledarskap

De flesta tänker att den som är så jakande som säger ja, ja, ja hela tiden och tillåter allting är den snälla människan. Men större delen av dessa människor har egentligen bara svårt att säga nej. De äkta snälla människorna/ledarna växer inte på träd. De har odlat tillräckligt med mod i livet och är i kontakt med känslor och intellekt så att de kan säga nej när så är rätt att säga nej och säga ja när det är rätt att säga ja.

Självkänsla – en väldigt viktig del inom ledarskap

Om du ska leda dig själv och bli en ledare som andra uppfattar som en äkta ledare krävs det att du tycker om dig själv. Tycker du inte om dig själv så kommer du automatiskt att inte gilla andra människor. Känslan för dig själv är oerhört viktig och måste fyllas på hela tiden. Vi dräneras nämligen dagligen på vår självkänsla.

Hur formas då självkänslan? Och hur påverkas min nivå av självkänslan? Det är en påverkan via de fem sinnena och den inre dialogen som formar din identitet och din självbild. Den kreativa mekanismen (en del av egot) inom dig har till uppgift att bibehålla status quo. Den ska skydda dig och förändring kan vara ett hot. Den kreativa mekanismen har inget intellekt och vet inte vad som är rätt och fel.

Allt vi får och fått höra hela livet formar oss. Ett enkelt sätt att påverka självkänslan är att upprepa och säga positiva saker om sig själv tillräckligt många gånger. Tillslut ändras nivån i riktning upp eller ner beroende på vad den inre dialogen säger. Spegelövningen är ett kraftfullt enkelt verktyg för att höja självkänslan. Titta dig själv i spegeln varje morgon och säg till dig själv: ”jag tycker om mig själv”.

Hur vår upplevelse av livet fungerar

Upplevelsen vi får av livet när vi växer upp blir en självklarhet om hur livet fungerar. Vår upplevelse är att mina känslor, min inre trygghet och min säkerhet kommer från andra människors tyckande och tänkande och yttre omständigheter. Men livet fungerar inte så, det är en illusion. Dina känslor kommer till 100% från dina egna tankar och du lever i känslan av dina tankar. Tankarna flödar hela tiden inom oss och föder i varje stund en känsla. Hur du agerar och reagerar på olika situationer kommer endast inifrån. Din sinnesstämning kan skifta på en sekund eftersom den kommer från dina tankar. Vi människor tror att vi styr i våra liv utifrån intellektet och vårt medvetna men det är känslan styr dig utifrån din historik i livet.

”Den absolut bästa investeringen du kan göra i ditt liv är att satsa på personlig utveckling. När du satsar på din personliga utveckling fokusera då på att minska och ta bort så många inre hinder, begränsningar och rädslor som möjligt.” – Sonny Lööf

Tack Sonny för en spännande och insiktsfull föreläsning!

Text: Sofia Dahlström
Foto: Kristina Sandström