Ledarskap i förändring

Torsdagslunch

maxresdefault

HAR DU VARIT MED OM NÅGON FÖRÄNDRING PÅ EN ARBETSPLATS NÅGON GÅNG?

En gång, två gånger eller t o m kanske tre gånger… Dagens föreläsare Kenth Åkerman fick ett JA från de flesta av dagens lunchgäster. För visst har vi alla varit med om förändringar i olika former och visst kände vi alla igen oss i att många av dessa förändringsarbeten inte lett till någon förbättring alls.

Vad är det då som driver utveckling så att förändringsarbeten blir framgångsrika? Kenth menar att all förändring handlar om att hitta viljan hos alla som är delaktiga. Han delade med sig av sina 3 kärnkompetenser för att nå dit:

  • VISIONERA. Vart är vi på väg. Syftet är att skapa klarhet kring målet.
  • ENGAGERA. Vad ska vi göra? Syftet är att skapa rätt energi i teamet.
  • GENOMFÖRA.  Hur ska vi göra? Syftet är att skapa vinnande vanor.

Kenth menade att det också är viktigt att tänka på hur vi kan skapa delaktighet genom vårt sätt att uttrycka oss. Ord har olika innebörd för var och en, t ex kan problem och utmaningar betyda samma sak beroende på individ. Det fångar upp något i våra känslor som påverkar förändringsarbetet på ett positivt eller negativt sätt.

Men till syvende och sist så är det också viktigt att vi alla blir medvetna om vilka ursäkter vi använder för att slippa förändra något. Och att våga gå utanför vår komfortzon. Det är då vi verkligen kan växa. För visst är det så att vi alla kan mer än vad vi tror. Det handlar bara om vad vi vill…

Ett talande citat som Kenth Åkerman delar med sig av: ”Det är inte den starkaste, snabbaste eller smartaste som överlever. Det är de som är mest benägna att förändra sig”.  Charles Darwin (1809 – 1882) Ladda ner

Kenth Åkermans:
”10 tips – leda i förändring”
”Föreläsningsdokumentation”

Foto/skribent: Marielle Palm, HHGA