Låt hjärnan prestera bättre med Mindfulness

Torsdagslunch

1
Elin Borg, Well-Awer-ness

Mindfulness – medveten närvaro

Elin Borg, Mindfulnessinstruktör, Well-Awer-ness, var hos oss på torsdagens lunch den 5/3 och föreläste om hur hjärnan påverkas på ett positivt sätt av att använda Mindfulness som förhållningsätt. För fjorton år sedan kom hon själv i kontakt med Mindfulness och upptäckte snabbt vilken positiv effekt det hade både på hennes hälsa och välbefinnande. Idag lär hon ut tekniken till andra, både privat och ute på arbetsplatser.

VAD ÄR MINDFULNESS?

”Mindfulness är att vara medvetet närvarande i nuet, utan att värdera eller döma det vi upplever. Mindfulness handlar om att se det som är. Mindfulness ersätter förnekande och förvrängning med klarheten hos acceptans, vilket leder  till visdom och bättre val”.
John Kabat-Zinn (1944)

Elin berättar att mindfulness handlar om att vara närvarande och medveten om verkligheten, att försöka se på det som händer precis så som det är utan att värdera eller förvränga den omedelbara upplevelsen av nuet. Tyvärr möter vi istället ofta händelser genom att låta våra tankar, känslor, uppfattningar och egna projektioner styra hur vi reagerar. Det blir lätt att fastna i negativa tankar, att vi tycker att det är andra som gör fel, att vi ältar det som hänt eller att vi oroar oss inför framtiden. Vi gör helt enkelt saker utan att vara medvetna om vilka tankar vi har, vad vi gör eller hur vi reagerar i olika situationer. Vi är helt enkelt inte närvarande i tanken utan tänker på en mycket annat samtidigt och vi reagerar per automatik, dvs vi reagerar med invanda beteenden som vi inte tänker på och som inte alltid är helt ändamålsenligt. Inom mindfulness kallar man det för att vi går på autopilot. Vi har helt enkelt inte själva kontrollen över situationen utan låter oss styras av våra tanke- och vanemönster. Därför kommer vi heller inte i kontakt med vår direkta upplevelse i stunden, dvs. här och nu. Genom att träna mindfulness så ökar förmågan att vi kan bryta gamla mönster och istället börja agera mer ändamålsenligt. Mindfulness ger dig verktyg som hjälper dig att träna upp din uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla.

VÅR HJÄRNA

Hjärnan är lat, vill spara energi och därför väljer den enklaste vägen, säger Eling. Det är därför som mycket av vårt tänkande och vårt beteende sker per automatik. Hon nämner frontal cortex (PFC), Anterior Cingulate (ACC) och Amygdala. När aktiveten i den högra sidan av hjärnan dominerar tenderar tankarna att bli negativa. Det är då du känner dig irriterad, arg, ledsen eller rädd etc. När dominansen ligger i den vänstra hjärnhalvan så blir du istället mer positiva och det blir lättare att känna t ex glädje, nyfikenhet och lycka. Enligt Elin så är det idag ett stort problem i västvärlden att vi ofta tar våra beslut genom påverkan av amygdala centret i hjärnan. Det är det som gör att vi reagerar impulsivt, med negativa och impulsiva känslor.

Vi är dock inte medvetna om alla negativa tankar som vi går omkring med varje dag. Det kan t ex vara att du för en inre eller yttre dialog med dig själv och/eller andra där du ofta säger saker som t ex ”jag är så trött, jag kommer ändå inte att lyckas, jag kommer inte få något jobb, jag orkar inte träna, jag har alltid otur…”. När du uttrycker sådana tankar så ger du dem samtidigt närigt och dessa tankar att styra din dag. Det påverkar också hur du mår, samtidigt som ingenting kommer att förändra sig utan istället upprepar sig mönster dag för dag…

Elin berättar också att de tankar du tänker idag till 95% består av samma tankar som du faktiskt tänkte även igår. Under en minut hinner vi att tänka ca 400-600 tankar. Tänk då vilken påverkan detta har på ditt liv om dessa tankar också är negativa och självdestruktiva. Elin påpekar att det är viktigt att tänka på att en tanke bara är en tanke, inte någon sanning. När du börjar jobba mer medvetet med dina tankar så kan tränar du samtidigt upp att styrkan dina negativa tankar avtar. Du börjar istället låta dina positiva tankar ta över vilket också påverkar att du reagerar mer positivt på olika händelser.

NÄRVARO ISTÄLLET FÖR AUTOPILOT

Elin menar att vi behöver bli mer medvetna om både vilka tankar vi faktiskt har och hur vi beter oss i olika situationer. Det är först då vi kan börja tänka och göra annorlunda och få nya resultat. Det allra bästa är när vi tränar på att direkt vända på negativa tankar när de kommer. Om du ofta tänker att nej jag är så trött, det orkar jag inte just nu så styr detta din dag. Hur ofta har du tänkt liknande tankar?

Tränar du istället på att kontrollera sådana tankar så börjar du själv bestämma hur du ska förhålla dig när de kommer. Det ger snabbt resultat och du får ökad livskvalitet. Självkritiska tankar skapar negativa spiraler. Tankar av tacksamhet, nyfikenhet och tillit däremot är istället den bästa grunden för en riktigt bra dag, säger Elin. Hon väljer själv att möta motstånd med att känna tacksamhet och nyfikenhet. På så vis reducerar hon dessutom många av sina rädslor. Allt handlar om att träna på att vara närvarande i nuet och medveten över vad som händer, inte värdera utan istället acceptera det och välja hur du ska förhålla dig till det som sker.

MINDFULNESSTRÄNING

Mindfulness ger dig verktyg att återta din möjlighet att agera istället för att reagera och att själv välja hur du svarar på det som händer. Du tränar dig på att bli mer medveten om dina invanda tanke- och reaktionsmönster så att kan du positivt förändra dem.

Mindfulness hjälper dig också att lära dig mer om dig själv då du ger dig själv tid att stanna upp och verkligen känna efter vad du behöver och vad du vill få ut av livet. Du får möjlighet att iaktta dig själv, sluta döma dig själv, applicera nyfikenhet på dina egna handlingar, tankar och känslor. Detta gör att du kommer kunna möta allt livet på ett mer harmoniskt sätt.

Några fördelar med att utöva Mindfulness och öka medvetenheten och närvaron ”här och nu” är att du minskar stress och oro, du har lättare att fokusera på det väsentliga, du blir mer uppmärksammad på vad som sker både inom och runt omkring dig, du får lättare att möta svårigheter och får ökad livskvalitet.

KROPPSSCANNING ÖVNING

Elin lätt oss alla får prova på Mindfulness genom tre olika övningar. Här får du instruktioner till hur du kan göra en stund av ”kroppsscanning” (ca 20 minuter) på egen hand. Klicka här så kommer du till Elins ljudfil.

Elin Borg driver idag företaget Well-Aware-ness. Hon hjälper sina klienter att nå ökad medvetenhet för att nå en balanserad tillvaro via samtalsterapi och kurser i mindfulness och mindful eating. Elin är utbildad socionom, Mindfulnessinstruktör, kostrådgivare, föreläsare och författare. Hennes bok, ”Mindful Eating, Lyssna pådin kropp och ta kontroll över ditt ätande”, har fått stort intresse i media.  

Tusen tack Elin för en avkopplande lunch med fokus på här och nu!

Text och bild
Marielle Palm,
Eventsamordnare HHGA

Du kan anmäla dig till Elins inspirationsnyhetsbrev här