Kreativitet som produktionsfaktor

Lunchföreläsning

kimmo

Kimmo Hakonen, civilingenjör och konstnär

KREATIVA PROCESSER NÄR DE ÄR SOM BÄST

Kimmo Hakonen framhåller att företag idag allt oftare både värdesätter och efterfrågar hur de kan arbeta för att främja kreativitet och
 innovation. Betydelsen av kreativitet har utvidgats till att betraktas som en
 produktivitetsfaktor. Kreativitet har fått en helt annan betydelse när vi idag
 lever i en kunskapsbaserad ekonomi. Att vara kreativ är att satsa på framtiden, menar Kimmo. Det krävs dock att man
 som chef börjar skapa utrymme för kreativa arbetsprocesser samt välkomnar 
nytänkande. Detta gynnar arbetsklimatet som då upplevs mer inspirerande och 
bland annat skapar ökad motivation hos både chefer och medarbetare.

Under föreläsningen tar Kimmo med oss en bit på sin kreativitetsresa ”Roundtrip Heaven”, en innovationsmetod som lär ut hur man kan släppa loss kreativiteten och generera hundratals idéer och sedan välja bland de bästa för att hitta idéer i världsklass.

Vi är alla födda kreativa. Ofta dyker idéerna upp i duschen, på lördag morgon, vid läggdags, under natten, när du vaknar eller kanske på löprundan istället för på arbetet där du oftast behöver idéerna. Hur kan man då göra för att för att generera idéer när du verkligen behöver dem som mest?

DET KREATIVA TÄNKANDET – ATT TÄNKA UTANFÖR BOXEN

Att tänka utanför boxen är en metafor för kreativt tänkande. Att tänka utanför boxen innebär att man får gå utanför sin komfortzon, vilket kan skapa problem. Ofta när vi utmanar oss själva och tar oss utanför komfortzonen stannar vi där en kort stund och går snabbt tillbaka in i den trygga boxen igen. D.v.s. vi är kreativa under en bestämd tid och går sen tillbaka till det vanliga tänkandet. Men man kan lära sig att stanna kvar i det kreativa tänkandet, med verktyg och övning kan det bli permanent. Konstnärer har gjort det i alla tider och Einsteins genialitet låg i förmågan att tänka i okonventionella banor eller, som det numera heter, ”att tänka utanför boxen” under en längre tid.

DET KREATIVA TILLSTÅNDET

När vi befinner oss i kreativt tillstånd har våra hjärnvågor en viss frekvens som heter alfavågor. Hur kommer vi då in i det kreativa tillståndet? Det finns fyra faktorer gör att vi kommer in i kreativt tillstånd:

Yttre faktorer: bekväm kroppshållning, lugn omgivning, promenader
Inre faktorer: mental avslappning (mindfulness, yoga, meditation)

Google är ett exempel på ett företag som verkligen satsar på att skapa och utveckla kreativiteten och innovationsförmågan hos sina anställda. I Googles kontorsmiljöer har man skapat olika utformade arbetsplatser att välja på för att man ska kunna trivas, koppla av och för att få kreativiteten att flöda. Saccosäckar, små enskilda rum, promenad/springband, lugnande rum med akvarium och massagestolar är exempel på detta.

INNOVATIONSPROCESSENS 6 steg

IMG_7543-1024x682

  1. Orsak – 5 varför?
  2. Idégenerering – olika verktyg
  3. Skörda & sortera – sortera idéerna i ”bra nu”, ”senare” och ”sparas”
  4. Utvärdera – 1000-lappen är ett exempel på verktyg
  5. Handlingsplan – ta hand om idéerna
  6. Införsäljning – ramverk för försäljning

 

IDÉGENERERINGSVERKTYG

Genom att använda olika idégenereringsverktyg kan vi få massa idéer. När vi spånar fritt och inte följer det linjära tänkandet fullkomligt sprutar vi ut idéer.

Tvärtomverktyget

Under föreläsningen är gick vi specifikt in på och övade oss på att använda det kraftfulla verktyget tvärtomverktyget. Tre steg för att få fram idéer med tvärtomverktyget:

  1. Lista antaganden
  2. Gör varje antagande tvärtom
  3. Kom med idéer om hur varje tvärtomantagande kan realiseras

 

Tvärtomverktyget fick vi med oss som verktyg att använda redan idag både i vardagen och på arbetet. Tänk att det kan vara så enkelt att tänka i nya banor och bli kreativ!

Tack Kimmo för en energigivande och tankeväckande föreläsning som gav oss konkreta verktyg och kreativ inspiration!

Kimmo Hakonen är utbildad civilingeniör på Chalmers och konstnär. Som konstnär har Kimmo haft utställningar runt om i Europa och Sverige. Hans konst är inköpt av samlare och museum och han har också gjort offentliga utsmyckningar. Utöver att arbeta med sin konst jobbar han med att hålla föreläsningar och workshops om konst och kreativitetsrelaterade ämnen.

Text och foto: Sofia Dahlström