Kommunikation – inte bara snack utan konsten att läsa människor

Torsdagslunch

Thomas Jonsson, kommunikationsexpert, Metzberry – Communication for Life

Thomas Jonsson, kommunikationsexpert, Metzberry – Communication for Life

Kommunikation mellan människor har alltid varit bland de viktigaste förutsättningarna för utveckling av oss både som människor, som del i en arbetsplats, i ett samhälle eller i andra kulturer. Informationssamhället växer snabbt så betydelsen av kommunikation kommer troligtvis bara växa i betydelse.

Thomas Jonsson, kommunikationsexpert, från Metzberry, var hos oss på HHGA och höll en lunchföreläsning om vikten av att lära sig förstå kommunikation. Kommunikation skapar många fördelar men också nackdelar om vi inte medvetandegör hur den fungerar och påverkar oss, anser Thomas. Han menar också att om viljan bara finns så kan vi alla förbättra och utveckla vårt sätt att både kommunicera och att förstå andra. Och det är ju det kommunikation handlar om, att förstå och att bli förstådd, att utbyta tankar och idéer mellan människor. Det vi alla önskar när vi kommunicerar är ju att den vi pratar med förstår vårt budskap.

Vanligtvis tänker vi ju inte så mycket på hur vi kommunicerar med andra. Vi förutsätter att andra förstår precis vad vi menar när vi säger något, men så är inte fallet, säger Thomas. Vi är alla olika, vilket även betyder att vi både kommunicerar olika, lyssnar olika och processar information olika.

Många av oss har någon gång gått någon kurs i kommunikation. Vi får då ofta lära oss om den klassiska kommunikationsmodellen. Där har vi en sändare, ett budskap samt en mottagare. Vi får lära oss att det uppstår brus när budskapet når mottagaren.

Klassisk kommunikationsmodell

I den klassiska kommunikationsmodellen fokuserar man mest på sändaren och bruset, anser Thomas. Man får då inte med vad som händer med mottagaren och vad som kan gå fel när budskapet når fram till denne. Vad är det som kan hindra budskapet? Varför förstår inte mottagaren fast du som sändare har tänkt att han ska förstå?

Som expert vet Thomas att vi alla har olika sätt att tolka och bearbeta kommunikations- processen på. Om person A skriver ner sitt budskap så uppfattar person B endast 17% av informationen. Sker kommunikationen verbalt så uppfattar person B 34% av informationen. Medans om vi står öga för öga så uppfattar mottagaren 49% av det som sägs. Därtill har vi ytterligare aspekter att ta hänsyn till. Kroppsspråket påverkar oss med 55%, röstkvaliteten 38% och då uppfattar vi innehållet av det som sägs endast till 7%.

Thomas tar med oss ytterligare några nivåer i kommunikationens värld. Kommunikation sker nämligen på olika frekvenser  mellan människor. Vi processar informationen antingen genom vår syn, hörsel eller känsel. Det här innebär att vi samtidigt måste lära oss att förstå den andres frekvens för att nå fram med vår information på ett effektivt sätt. ”Vill du ha inflytande måste du alltså stiga av din tron och möta den andre på den andres tron”, säger Thomas.

Det kanske största bruset som någonsin funnits är när vi själva anser att ”så här har jag alltid varit och alltid gjort”, säger Thomas. En sådan inställning skapar problem för då kommer budskapet inte nå fram. Försök istället vara nyfiken och förstå varför budskapet inte går fram till den som lyssnar. Då kan du nå fantastisk framgång i ditt sätt att kommunicera och verkligen nå fram till den du talar med, säger Thomas.

Vi tackar Thomas för alla inspirerande tankar som fick många av oss att tänka till en gång extra kring hur vi faktiskt kommunicerar med dem vi möter.