Jan Svensson VD Investment AB Latour

Torsdagslunch

Jan_Svensson29
Jan Svensson, VD Investment AB Latour

Investment AB Latour är ett av Sveriges största börsföretag. Bolaget är ett blandat investmentbolag vars övergripande verksamhetsidé är att utifrån ett långsiktigt perspektiv investera i sunda företag med egna produkter som bedöms ha en stor internationaliseringspotential. Totalavkastningen för Latour har sedan starten 1985 stigit med över 35 500 procent.

Investment AB Latour startades för 30 år sedan år 1985 som AB Hevea. Samma år förvärvar Hevea 95 procent av Securitasgruppen. Förvärvet av Securitas, och de affärer som gjorts i kölvattnet av det förvärvet, måste nog sägas vara de enskilt viktigaste händelserna i Latours utveckling. 1987 sker namnbytet från AB Hevea till Investment AB Latour. Grundtanken är nu som då ett långsiktigt huvudägarskap i sunda bolag med stark utvecklingspotential och goda framtidsutsikter. 75 % av värdet är från tillgångar och innehav Latour haft i över 20 år.

Ambitionen är att äga verksamheter som har goda möjligheter till lönsam internationell expansion ökar också. 2015 var försäljningen utanför Norden 49 % av all försäljning med 8 miljarder, jämfört med 8 miljoner år 2003.

Utdelningen har nästan tredubblats de senaste 10 åren och 2015 var bästa året hittills med en utdelning på 6,75 kr per aktie.

Latours innehav

Latour har två kärninnehavanden, en helägd industrirörelse och en börsportfölj. Utöver detta har man dessutom en växande portfölj av intressanta innehav, där man är delägare.
slide6

Helägda (onoterade) bolag

Latours helägda industrirörelse består av ett 70-tal bolag organiserade i fyra affärsområden: Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock och Swegon. Under de dryga 30 åren har många fina varumärken både förvärvats och sålts. Totalt har 99 affärer gjorts de senaste 10 åren.

Ett exempel på en viktigt milstolpe är hur affärsområdet Swegon byggts upp. Swegon var tidigare ett börsnoterat bolag som Latour köpte ut från börsen 1995. Swegon innehöll bland annat StifabFarex, som senare slogs samman med PM Luft i Kvänum som Latour också ägde. Den gemensamma enheten valde då namnet Swegon, som sedan sammanslagningen haft en fantastisk utveckling och omsätter snart 4 miljarder. En stor del i framgången var det egenutvecklade Goldaggregatet som på sätt och vis revolutionerat ventilationsmarknaden främst inom kommersiella fastigheter: kontor, sjukhus, hotell.

Huvudägare i betydande börsbolag/Börsportföljen

Börsportföljen består av 10 börsföretag där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Portföljen domineras av innehaven i Securitas, Assa Abloy och Sweco. I samtliga innehav är Latour huvudägare eller en av huvudägarna. Senaste förvärvet är Troax som är en global marknadsledare inom områdesskydd för inomhusanvändning och huvudprodukten är metallbaserade nätpaneler.

Part-owned operations

En tredjedel av Latours verksamhet är part owned operations. Bolag man anser har intressanta idéer och produkter. De mest betydande är Diamorph, Neuffer, Oxeon och Terratech.

Fyra hörnstenar i Lautours investeringsstrategi

– Bolag som har egna starka produkter och koncept, med potential för geografiska expansionsmöjligheter och med en hög teknisk nivå (långt fram/banbrytande)
– Bolag som stödjs av en underliggande trend i samhället. Tex energiförbrukning, miljö/matsortering osv.
– Bra bolag som tjänar pengar, de ska ha kommit en bit på vägen. De ska ha välfungerande management och Latour ska kan tillföra värde, både ekonomiskt och kunskapsmässigt.
– Bolag som har potential att nå Latours finansiella mål: ha en genomsnittlig årlig tillväxt med med minst 10 procent, ha en rörelsemarginal som överstiger 10 procent av omsättningen samt nå en avkastning på det operativa kapitalet på mellan 15 – 20 procent.

slide_11

Latours värdeskapande

Bolagen i börsportföljen har man en nära kontakt med och ger finansiellt stöd vid behov. Man sitter med i valberedning och styrelse. Man hjälper till med målsättningar och coaching av management och ledning.

I de helägda bolagen har man ännu större möjlighet att påverka. Det är i stort sett samma styrinstrument som i portföljbolagen. En viktigt skillnad är att det är externa styrelseledamöter i dessa bolag. De helägda bolagen ska driva sina verksamheter så att de vilken dag som helst kan står på egna ben. Latours uppgift är att stötta ekonomiskt vid behov.

Även i de delägda bolagen är modellen den samma. Här sitter Latour med i styrelserna. Här handlar det oftare om finansieringsdiskussion. Det är bolag som ska växa och ta nästa steg och har därför större behov av Latours kunnande och kompetens.

Det är som sagt inte så stor skillnad, man jobbar i stort sätt på samma sätt i de olika typer av bolagen. Latour har hittat en modell som de känner sig trygga med, även bolagen är trygga och vet vad de kan förvänta sig.

Stort tack Jan för en spännande inblick i Investment AB Latours!

Bilaga: Presentationen
Text: Sofia Dahlström
Foto: Hanna Karlsson