Improvisationslunch 28/11

Ja men… ja och… – kombinationen av ett ögonblickets konst

P1000504-1024x768

Johan och Tobias, Improverket

Improverket avslutade årets sista lunch för våra alumner med lära ut improvisationsteater och dagens tema var mötesteknik. Våra lunchgäster bidrog med erfarenheter till denna teater som skådespelarna Johan och Tobias sedan spelade upp för oss. Våra repliker både flödade och kastades över scenen… Hur en ledningsgrupp kan ta så många vändningar under så kort tid var enormt roligt att få se. Med egna ögon fick vi se hur improvisationsteater är en källa till glädje och kreativitet. Många var vi som också insåg att denna teaterform är ett fantastiskt verktyg för att både stärka en grupp och få självinsikt.

Johan och Tobias företrädde hela Improverket. Vi kan lova att de var två sköna killar som verkligen visste hur de skulle få oss att släppa loss. Vi lärde oss att bejaka våra idéer och arbeta med den första tanken som kommer till oss utan att begränsa oss. Kreativiteten flödade under flera små mini workshops i vilka vi fick prova på olika sätt att improvisera. Vi fick många skratt och vi upptäckte både hur lätt det är, men också hur svårt det faktiskt är att låta första tanken segra utan att vi måste ha kontroll och tro att vi måste tänka ut några kloka svar. Istället blir det  många gången rena ”döden” för kreativitet.

Ett ”ja men” gav många av oss insikten till hur ofta det används och att det skapar en miljö där vi inte går vidare och tar hand om idéer. Istället stoppar detta uttryck oss där allt istället bara tystnar… Men att istället säga ett ”ja och” kändes för många ovant, samtidigt som de flesta upplevde att det istället skapar utrymme för dialog och att bli mer kreativa.

Insikter kan vi aldrig få för många! Stort tack till Johan och Tobias, Improverket, för att ni gav oss många skratt och en skön stund att minnas länge.

Text och foto Marielle Palm