Hur öka engagemanget på arbetsplatsen?

Torsdagslunch

Hasse400x674
Hasse Johannesson och Mathias Adolphsson – engagemangscoacher Volvo Cars

Höstens första lunchföreläsning gästades av Hasse Johannesson och Mathias Adolphsson – engagemangscoacher på Volvo Cars som 2015 tilldelades Quality Innovation of the Year.
Deras koncept EEC, Employee engagement concept, ska hjälpa till att lyfta fram varje individs talanger och styrkor för att kunna ta tillvara på dessa i det dagliga arbetet. Det handlar också om att tydliggöra individens bidrag till ett högre syfte, företagets ”WHY”. De är prisbelönta för deras egen ”forskning på forskning” kring engagemang på arbetsplatsen och hur man hållbart jobbar med det över tid.

Stora förändringar i världen

Vi befinner oss just nu i ett paradigmskifte, omvärlden förändras snabbare än någonsin. Egentligen är det fyra olika stora paradigmskiften som pågår parallellt. Dessa fyra var för sig är större än när ångmaskinen drog igång industrirevolutionen mot slutet av 1700-talet.
– Länder sluts samman
– Vi har en allt åldrande befolkning
– Utvecklingsländers snabba framfart
– Teknikskiftet – här händer oerhört mycket nu. Datakraften har fördubblats vartannat år sedan mitten av 60-talet. Idag är fördubblingen nere på 18 månader.

De stora förändringarna vi lever i innebär att vi behöver tänka och göra nytt och annorlunda, framförallt när det kommer till människor. Hur utvecklar vi människor och ledare?

EEC – Employee engagement concept

EEC – Employee engagement concept är Volvo Cars eget koncept för att lyfta fram varje individs talanger och styrkor för att kunna ta tillvara på dessa i det dagliga arbetet. Konceptet har vuxit fram genom forskning på forskning inom området.

EEC beskriver WHY, HOW, WHAT – och det handlar om hur hjärnan fungerar och hur vi tar beslut. Mer än 80 % av beslutsfattandet sker i höger hjärnhalva, där känslor sitter. Logiken sitter i vänster hjärnhalva.

WHY – De mest framgångsrika företagen i världen har något gemensamt som de andra inte har. Alla företag vet vad de levererar, men de mest framgångsrika vet även varför de finns till = de har ett oerhört tydligt WHY. Allt de gör utmanar hur allting sker. Ett av de framgångsrika företagen är Apple som först utmanade hela musikindustrin med iTunes och sen utmanade hela telefonindustrin när de släppte sin första iPhone.

Customer Service på Volvo fick en ny chef 2014 som inspirerades att sätta sitt eget avtryck- ett WHY för Volvos Customer Service – ”we strive for simplicity – to make life less complicated for people”. De har bara ett WHY som gäller för alla, oavsett om man sitter i företagsledningen eller i kör truck på lagret. Alla gör sin egen koppling.

HOW – Hur man gör saker

WHAT – Produkter och tjänster

I vanliga fall fokuserar företag på ”WHAT”, men ”WHAT” ska vara ett resultat av WHY och HOW.

Engagemang

För att skapa en fantastisk arbetsplats med högt engagemang har de använt sig av Gallup som under lång tid forskat på ledarskap och engagemang. Rapporten ”State of the global workplace” visar hur det ser ut i världen, människor från 142 länder och i alla hierarkiska befattningar har deltagit i undersökningen. BNP kommer att öka från 60 biljoner till 200 biljoner USD de kommande 30 åren.

En fördubbling av engagemanget som finns på arbetsplatser just nu skulle resultera i en explosion av innovationer och ett uppsving i entreprenörskap. Två viktiga nyckelfaktorer för att öka engagemanget är att utveckla bra ledare och bygga på varje medarbetares styrkor.

Att mäta engagemang

När man mäter engagemang pratar man om tre olika kategorier: engagerade, icke engagerade och aktivt oengagerade. Alla människor kan hamna i alla grupper beroende på var man är i livet, vilken arbetsplats befinner sig på och vilket uppdrag man har. Resultatet av Gallups undersökning visar:
engagemangivarlden

Sverige har 16 % engagerade bland den sysselsatta befolkningen.

Engagemang skapar värde!

Potential finns att öka engagemanget och de arbetsgivare som inte arbetar aktivt med det kommer att halka efter. Det kostar mycket att ha aktivt oengagerade människor på arbetet. Man har som exempel räknat ut att i USA kostar det 550 miljarder US dollar per år och i Tyskland 130 miljarder euro årligen.

Det finns ett direkt samband mellan medarbetarengagemang och 9 centrala affärsresultat
engagemangskaparvarde

Evolutionen av motivation över tid

Motivation 1.0 är från 50 000 år tillbaka och då handlade de om de grundläggande behoven man behöver för att överleva. Motivation 2.0 startade i början av 1900-talet då arbetet skulle vara vetenskapligt och mekaniskt med tänkare och utförare. Man belönar det man vill se mer av och ger mindre belöningar för det man vill se mindre av. I Motivation 3.0 förutsätter vi att alla människor har ett driv för att skapa och lära och göra världen bättre. Vi befinner oss idag någonstans emellan 2.0 och 3.0.
motivation3-0

Förutsättningar för att vara engagerade på arbetsplatsen

När man forskade på Gallup hittade man även 12 frågor som driver engagemang. Varje fråga är direkt kopplad till någon av de 9 affärsresultaten ovan. Den viktigaste frågan ” På jobbet har jag möjlighet att göra det jag är bäst på varje dag” innebär att man har möjlighet att arbeta med något som man har talang för.

Traditionellt sätt har våra mindre bra prestationer fått mest uppmärksamhet. Man hittar fel som man vill rätta till. Vi har tränat oss på att leta fel sen barnsben. Personlig utveckling har skett på samma sätt, man har identifierat styrkor och svagheter och lagt upp en handlingsplan för svagheterna. Att till exempel träna upp högerhanden om du är vänsterhänt ger inte mycket resultat i jämförelse med ansträngningen.

Talang x investering = styrka

Vi behöver tänka nytt och istället investera i våra talanger! Talang är ditt naturliga beteende att tänka, känna och agera. Att identifiera sina talanger och att få träna på dem tillsammans med de bästa ledarna ger maximal effekt.

Volvo Cars använder verktyget Strengthsfinder för att få fram medarbetares talanger och styrkor. Verktyget är webbaserat där man får svara på ett antal frågor kring beteende och därefter får man ut sina topp-5 talanger och styrkor.

Man skapar högpresterande team när
– vi vet och avsiktligt använder våra unika talanger och styrkor
– vi känner till och uppskattar varandras styrkor
– vi kombinerar våra styrkor i teamet för att nå framgång.

Föreläsningen avslutades med Oscar Wildes träffande citat: ”Be yourself everyone is already taken”.

Stort tack Hasse och Mathias för att ni på ett mycket engagerande sätt delade med er av er spännande forskning och arbete!

Bilaga: Presentation
Text och foto: Sofia Dahlström