Hur lyckas med förändring?

Torsdagslunch

LUNCHFÖRELÄSNING GÖTEBORG 19/3 2015

1
Mattias Hermansson, förändringsledare

Förändringsarbete och förändringsledning

Förändringsledning handlar om att föra individer, grupper och organisationer från ett nuläge till ett annat önskat framtida läge. Det ska ske på ett strukturerat och proaktivt sätt, där man samtidigt även leder den mänskliga sidan av projektet. Det krävs ökad kompetens i att både driva förändringsarbeten men också till vilka verktyg och metoder som är effektiva att använda, säger Mattias Hermansson som jobbar som förändrings- ledare.

Mattias föreläsning handlade om förändringsmättnad, att leda förändringar, hur viktigt rätt ledarskap är, vikten av samarbeten samt att ha rätt fokus. Vi fick även ta del av några av orsakerna till att så många förändringar misslyckas. Enligt Harvard Business Review är det så mycket som ca 70% av alla förändringsinitiativ som idag misslyckas. Förändrings- takten ökar dessutom hela tiden. Tyvärr är förändringsmättnaden hög inom de flesta branscher. Dessutom blir det komplext av att förändringssymptomen syns på flera nivåer samtidigt. Det handlar om individ-, projekt- och organisationsnivå.

Mycket av motståndet vi upplever till förändringar handlar om bristande kunskap till hur man leder förändring med framgång. Det saknas även kunskap kring vilka effektiva metoder och verktyg som finns. I sig självt innehåller egentligen förändring inte någon laddning, utan det handlar om en riktning där ett tillstånd övergår till ett annat önskat tillstånd. Motståndet mot förändringar kommer istället av att vi börjar värdera vetskapen om en kommande förändring som något positivt eller negativt. Och med så många förändringsprojekt som misslyckas så är det inte konstigt att vi känner motstånd och blir negativa.

Att driva förändringsarbete kväver helt enkelt ökad kunskap, energi, tålamod och tid. Vi får idag räkna med att arbetslivet ständigt kommer att förändras och därför behövs en ökad kompetens kring att hantera förändringsarbeten på ett mer framgångsrikt sätt. Mattias ser att det behövs mer aktivt och synligt stöd från ledningen, mer strukturerade arbetssätt, att man fastställer vilka resurser man har och hur de ska fördelas. Dessutom ska man jobba för att hålla en öppen och frekvent kommunikation. Ledarskapet handlar också om att jobba för ökat engagemang hos kollegor och medarbetare. Just därför är ledarskapet en viktig nyckel till framgång.

Fokus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under lunchen gav Mattias oss också några tankar kring vad som kan kännetecknar framtidens samarbeten, ledarskap och styrkan av att tillsammans ha en gemensam berättelse. Han menar att det bland annat är viktigt att vi går från ett JAG-fokus till ett VI-fokus och det krävs fokus på att se till att vara inloggad i helheten.

”Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag”
– Ingemar Stenmark

Här får du några av Mattias bästa tips för att nå mer framgång vid förändringsarbeten. Först och främst behöver du börja träna på att leda förändringar. Ju mer du tränar, desto bättre blir du. Därtill ska du fokusera på:

  • Kommunikation, kort, tydlig och frekvent.
  • Utveckla relationer och bygg samarbeten.
  • Analysera och utvärdera
  • Arbeta med sponsorer
  • Stryk perfektionismen; förlora inte tid på onödiga detaljer
  • … om du ändå fastnar – släpp det och logga in i helheten igen!

Mattias föreläsningsdokument hittar du här

Slutet

Mattias du gav oss både nya insikter och även hopp om att kunna driva förändringar mer framgångsrikt. Förändringar börjar således alltid inifrån oss själva, genom vårt eget ledarskap.

Tusen tack för en inspirerande och mycket intressant föreläsning Mattias!

Text o bild:
Marielle Palm 
Eventansvarig, HHGA