Hur avslöja en lögnare?

Torsdagslunch

”HUR AVSLÖJA EN LÖGNARE?”

Eva Hyllstam Dagens lunchföredrag ”Hur avslöja en lögnare” skapade stor spänning och mersmak. Eva Hyllstam, dagens föreläsare, fick oss alla att känna oss mer intressanta som personer men också mer avslöjande än någonsin när hon visade på hur FBI och CSI jobbat för att avslöja lögnare. Eva utmanade vår tro att vi vet när någon ljuger genom att ta oss förbi några myter och föreställningar. För att komma närmare sanningen måste vi träna oss i att läsa av ansikte och emotioner men kunskapen behöver också utökas till att förstå kognitioner.

Tekniken Eva jobbar med är utvecklad av dr Paul Ekman, världsledande forskare inom emotionell intelligens. Det handlar om hur vi kommunicerar via emotioner vilket hjälper oss att bättre förstå varandra men också oss själva.

Kunskapen är inte bara intressant för FBI och CSI utan är även enormt värdefull för oss alla i vårt yrkesliv, t ex när vi förhandlar, rekryterar, har utvecklingssamtal etc. Emotionell intelligens är också ett allt mer viktigt område att lära sig mer om när man utvecklar sitt ledarskap. Studier visar också på att hela 25% av verksamhets resultat kan hänvisas till det emotionella klimatet i företaget.

Vid 25 års ålder startade Eva startade hon sitt företag EVA HYLLSTAM AB i vilket hon utvecklar ledarskap, både i Sverige och internationellt. Hon blev dessutom ägare och VD för kontorshotellet World Trade Center, Göteborg. Idag är hon ensam om att ha licensrättigheterna för världsledande forskaren Paul Ekmans internationella certifieringsträning i emotionell intelligens. Paul Ekmans utbildningar ökar din emotionella kompetens och lär dig att läsa av människor. Mer information om Eva och ”Emotionell Intelligens” hittar du på http://evahyllstam.se/