Göteborgsminglet

janminglet600

Jan Wallin i HHGS monter.

Göteborgsminglet ägde rum den 12 september och ca 300 personer deltog och är ett stort affärsmingel där deltagarna minglar sig till nya kontakter som kan leda till fler affärer och nya samarbeten.