Företagskultur och konkurrenskraft. Den förändrade ledarrollen. Kjell Svensson

Torsdagslunch

Företagskultur och konkurrenskraft. Den förändrade ledarrollen. Kjell Svensson.
Torsdagslunch 23/2 2012

damer2
Före detta personalchefen på AB Volvo, Kjell Svenson, talade om företagskultur som ger konkurrenskraft och blev före lunchen intervjuad om den förändrade chefsrollen.
Bo-Kjell_9668Bo Ribbenholt och Kjell Svenson

I dag är Kjell Svenson styrelseledamot och arbetar som konsult hos HR AB People Management, ett företag som han också var med och grundade. Företaget arbetar för att stötta andra företag och kompetensutveckla ledningar för att på så sätt skapa positiva resultat och just konkurrenskraft.

Kjell Svenson berättade att för att bli framgångsrik måste du ha produkter eller tjänster i världsklass, men också en vision, en fungerande organisation, och – framför allt – företagskultur. Den sistnämnda berör alla delar av verksamheten, genom formella och informella värderingar, och är vad som får ett företag att nå toppen.

– I dag kopierar de flesta konkurrenter varandra. Man kopierar teknik, organisation, ekonomiska styrsystem … Men vad du inte kan kopiera är företagskultur.

Genom att jämföra några av världens främsta företag kunde Kjell Svenson visa på att pengar inte betyder framgång.

– De är bra att ha, men man måste ha en kultur för att lyckas. Man måste ha både resultat och värderingar. Och är viktigaste ordet. Man kan inte bara ha resultat eller bara värderingar.

Google står som exempel på ett företag som bara behövt använda några få procent av sitt kapital för att skapa aktievärde i miljardklassen.

Ett sätt att förbättra företagskulturen är genom att lyssna på medarbetarna, men också att ge mer feedback, menar Kjell Svensson. Allt för många medarbetare vet inte hur det går för dem, vilket är något de saknar.

– Ta hand om de anställda så tar de hand om kunderna som tar hand om bottenraden.

Undvik de sju dödssynderna

1. Oklara förväntningar 2. Ej produktiva möten 3. Låg kvalitet accepteras 4. Undanhållande av information 5. Ständig förändring 6. Politik 7. Hyckleri/skenhelighet

Vilka företag blir framgångsrika? – Företag som är riktigt framgångsrika och lönsamma år efter år och samtidigt är populära arbetsgivare utmärks av ett de är väldigt innovativa, utvecklar nya koncept, produkter och idéer. Men också av att de kommit långt när det gäller mångfald och jämställdhet. Det går inte att driva ett företag med gamla gråhåriga gubbar i dagens hårda konkurrens. Ska man bli lönsam genom olika konjunkturer måste man ha mångfald i företaget. Det är det som kreerar nya tankar och idéer – och skapar aktievärde. Google är ett strålande exempel på det.

Se föredraget i Powerpoint


Intervju med Kjell om den förändrade chefsrollen.

I dag är chefens roll förändrad jämfört med för 30 år sedan.

– En bra chef har egentligen två uppgifter. Det är att åstadkomma resultat och att utveckla sina medarbetare.  99,9 procent går till jobbet varje dag med förutsättningen att göra något bra och något att vara stolt över. Väldigt få går till jobbet och vill jävlas med företaget. Då gäller det för chefen att ta vara på den kraften.

Hur då? – Medarbetarna måste känna sig utmanade, att de får anstränga sig för att åstadkomma något och samtidigt att man får lära sig nya saker. Och sen att det finns utvecklingsmöjligheter, att man blir behandlad med respekt och blir lyssnad på.

Det är avgörande oavsett om man är på Avenyn i Göteborg eller i Kina, säger han och fortsätter: – I de flesta västerländska länder är det faktiskt fler människor som lämnar ett företag på grund av dåligt ledarskap, än på grund av låg lön. Därför menar Kjell Svenson att det är väldigt viktigt att även chefer vidareutvecklas.

– Chefen har krav på sig att vara tillgänglig och behärska ny teknik. Inte minst eftersom fler och fler svenska företag blir internationella och har medarbetare i ett annat land.

– Chefen är inte längre universums centrum, säger Kjell Svenson. Medarbetarna har i regel högre kompetens än chefen. Därför har chefens centrala roll minskat lite. Förut så kommenderade chefen och gav order och talade om hur det ska vara. Numera skapar en bra chef förutsättningar för medarbetarna, det är viktigare att öka motivation, drivkraft och se till att det är ett innovativt klimat.

– Ha en tät och öppen dialog med medarbetarna. Bästa sättet är att chefen lyssnar på sina medarbetare och hör var problemen ligger och sen gör man en handlingsplan för att åtgärda det. Vill man inte göra som medarbetaren tycker måste man motivera varför.

Orsakerna till förändringen ligger enligt Kjell Svenson i samhällsutvecklingen som blir mer och mer demokratisk. Liksom medbestämmandelagen som kom på 70-talet. Det har drivit fram att man måste lyssna och förankra ett förslag innan man fattar ett avgörande beslut. På många sätt är det en fördel, men helt nöjd är inte Kjell Svensson.

– Om man kunde förena svensk ledarskap och få in lite mer jävlar anamma i beslutsfattandet, du vet vi snackar för mycket, vilken exportgrej det skulle bli, säger han.

Vilket är ditt viktigaste beslut i personalfrågor? – Det var när vi systematiskt började med ledarplanering och ledarutveckling på Volvo.

Vem är den bästa chefen som du har arbetat med? – Det måste vara Leif Johansson, före detta koncernchef på Volvo, nu styrelseordförandei Ericsson. Han var en tekniker med en stor humanistisk ådra. Han kunde förena teknik, affärer och mänskligt beteende på ett utmärkt sätt.

Vid pennan Lina Boström.