Företagsbesök på Vinngroup

Företagsbesök

vinngroup416

 

 

 

 

 

Det var en förväntansfull skara som samlades högst upp på Kvarnbergsgatan i fd Sjöbefälsskolans gamla lokaler, för att höra Vinngroups VD, Hans Johansson, berätta om företaget och dess vision.

På utsidan ser huset som Vinngroup huserar i inte särskilt märkvärdigt ut, men så fort man stiger in genom dörren inser man att kontorslokalerna är designade för att odla kreativitet och skapa dynamiska möten. Det är luftigt, öppet och modernt! Kronan på verket är den takterrass som Hans bjuder oss att gå ut på, innan föreläsningen. Utsikten är hänförande i alla väderstreck!

Vi samlas sedan i en bred trappa som sträcker sig mellan bottenvåningen och mellanplanet och denna utgör Vinngroups auditorium.

Hans Johansson föddes i Norrland och ägnade sig som barn åt orientering. Han flyttade i 10-årsåldern till Göteborg och orienteringsintresset övergick då till ett passionerat intresse för segling, något han burit med sig under resten av livet. Han berättar bl a om en dröm som han förverkligade, då han seglade runt Kap Horn och paddlade i Patagonien.

Hans var en av grundarna till teknikutvecklingsföretaget Semcon och det var efter att han som VD fått sparken därifrån, som idén till Vinngroup växte fram. År 2008 var det kris och Hans insåg då att det fanns många lediga duktiga människor som han aldrig hade lyckats hitta om det varit högkonjunktur. Han ville göra något annorlunda, satsa på specialisering och attrahera de vassaste hjärnorna.

Idag äger huvudägarna 51% i vart och ett av de 17 bolagen och resten ägs av medarbetarna. Hans menar att den starkaste driften för medarbetarna är att få vara med och bygga upp företaget och att ägarstrukturen är en stor del i framgången för Vinngroup. Han vill att företagen hålls små och de får aldrig växa till mer än 20-25 anställda. Alla företag har också en väl avvägd mix av åldrar bland medarbetarna.

Hans vision är ”Snabbare och bättre utveckling” och det gäller för kunderna, medarbetarna och samhället. Vinngroup ska också vara en ”Aktiv och inspirerande partner”. Man har en gemensam infrastruktur för alla bolagen, som inte behöver lägga energi på löneadministration, IT mm. Målet är att ha max 5% i overheadkostnader.

I de 17 bolagen i Vinngroup arbetar 248 specialister, varav 10 ägnar sig åt avancerad R&D och 10 åt ren IT-verksamhet. Som exempel på några bolag nämner Hans NIO, som består av medarbetare handplockade från SAAB och Brimondo, ett nytt spelbolag som inte hade kunnat starta för 3 år sedan, eftersom marknaden inte var mogen. Koncernen omsatte 253 Mkr förra året och beräknas omsätta närmare 300 Mkr i år. Hans säger att Vinngroup inte skapades för att bli ett företag i mängden, utan idén är att hålla bolagen små. Blir de för stora så säljs de av.  Vinngroup ska också vara ett företag som gör att kunden går från nöjd till en känsla av ”wow”! Kulturen i företaget skapar man genom kontorsmiljön och vid häftiga möten mellan helt olika typer av medarbetare.

För Hans är det viktigt att känna att han och Vinngroup är med och formar morgondagen. Globaliseringen medför givetvis inte bara goda saker och som nybliven morfar känner han att han har ett ansvar att bidra till att det går bra för världen. Ett motto för Hans är ”Var bättre idag än du var igår”. Han tittar mycket på trender och översätter dessa till företag som kunderna är mogna för. Tydliga exempel på trender är en åldrande befolkning och miljö- och klimathotet. Eldistribution och batterilagring är exempel på framtida möjligheter för företag som ligger i framkant. Till exempel så sätts det upp 500.000 solceller i Kina varje timme, om man ska tro Hans! Han nämner Vattenfall, som exempel på ett företag som inte hör till ovan nämnda företagskategori. Andra exempel på framtidens branscher är Life Science och bildanalys.

Hans avslutar med att säga att han bygger framgångsrika bolag runt en stark kultur. Viktiga faktorer är viljan att lära, transparens, rak kommunikation, att ta in människor med rätt attityd i företaget och att medarbetarna gillar och respekterar varandra.

 

Kristina Sandström