Fighting Poverty with Profitability!

Fighting Poverty with Profitability! (18/10)

CarolinaOlson-110x150 MikeDebelak-110x150 AnaPerez-110x150
Carina Olsson, Mike Debelak och Ana Peréz Aponte

Inclusive Business Sweden (IBS) bjöd in till en fredagseftermiddag (Handelshögskolan) på temat hur man gör business med den fattiga massan. För alla mer eller mindre initierade så är upphovet bl. a. The Fortune at the Bottom of the Pyramid av C.K. Prahalad från University of Michigan, och hans tankar om ”Bottom of the pyramid (BoP)!

Själva begreppet avser ur ett nationalekonomisk perspektiv att botten av pyramiden är den största, men samtidigt den fattigaste socioekonomiska gruppen. I globala termer, består den av 4 miljarder människor som lever på mindre än US $ 8 per dag. Begreppet ”botten av pyramiden” används framför allt av de, företag och individer, som utvecklar nya modeller för att medvetet göra affärer inom den här sektorn.

Efter att vi hälsats välkomna av Carolina Olson, IBS, så var det dags för Mike Debelak, IBS som presenterar sig som ”the founder from down under” och som kortfattat berättade om organisationen IBS. Den är en icke vinstdrivande ideell organisation med fokus på att utveckla hållbar, innovativ och inkluderande affärer med BoP. Han refererade till Nokia och deras arbete med att ta fram en billig telefon. Nu har den sålt i flera hundra miljoner ex.

Sedan talade Sven Östberg från Utrikesdepartetmentet om Sveriges roll med att främja hållbar utveckling och minskning av fattigdomen. Inlägget som sådant var inte speciellt inspirerande då det bara var snack utan bilder och på slutet så uttrycker Sven själv att det här var ju ”pretty booring”.

Då var det mer liv i Charlotte Kalins, Svenska Handelskammaren, framställning. Hon ansåg att det var stora utmaningar att gå in på dessa markanader inte minst därför att det är svårt att ordna med finansiering. Ett positivt exempel är Tellux AB vars soldrivna gatlyktor innebär nya arbetstillfällen i både Kenya och Sverige. De etablerades i september 2013 och kommer att anställa 40-50 personer.

Ana Péres Aponte, IBS berättade om ”Payment for Ecosystem Services”. Hon är involverad i ett projekt i Vietnam som syftar till att samtidig förbättra mångfald i våtmarker och minska fattigdomen.

Michael Anhony från Allianz Reinsurance redogjorde för hur företaget tog fram och marknadsförde försäkringar tillsammans med Balaj Insurance till den här målgruppen. Startpunkten var den stora tsunamikatastrofen. Trots att de då var ett av de största försäkringsbolagen i Asien så märktes inte detta i balansräkningen. Förklaringen var att de drabbade saknade försäkringar.

Iqbal Quadir, MIT delade med sig av sina erfarenheter hur man främjar entreprenörskap och innovation i fattiga länder. Iqbal kommer från Bangladesh och flyttade till USA för att läsa. Det ledde så småningom till arbete inom såväl Världsbanken som Wall Street. Han åkte tillbaka till Bangladesh och blev engagerad i projekt med att förse befolkningen med mobiler. Det var inte helt lätt eftersom experterna ansåg att de behövde mat, kläder etc och inte mobiltelefoner! För fattiga människor kan inte betala! Telefonerna har gett upphov till en stor mängd företag.

Men det är inte alltid som bristen på pengar är orsaken till visst beteende och han följande historia få exemplifiera det. En äldre kvinna ska skicka iväg ett brev till en släkting på en annan ort och vill inte sätta på något frimärke. Hon menar att om hon frankerar det så kan brevbärarn strunta i att leverera det eftersom mottagaren bor lite avsides. Men, om brevet inte är frankerat så måste han ju ta sig dit och inkassera avgiften!

Därefter var det dag för en Q&A-panel med de flesta av eftermiddagens föreläsare. Frågorna ställdes inte direkt från åhörarna till panelen utan de valdes ut bland de frågor som vi hade twittrat eller på annat sätt skickat in.

Sist men inte minst blev vi alla inviterade till en trevlig mingelstund efteråt.

Vid pennan
Ann Margreth Hellberg (som anser att fler företag borde se möjligheten med business till BoP.)  

Vill du veta mer?
www.inclusivebusiness.se
http://en.wikipedia.org/wiki/Bottom_of_the_pyramid
http://www.business-standard.com/article/management/nokia-digs-for-gold-at-bottom-of-the-pyramid-112081000606_1.html