Ett utmanande VD-jobb!

Torsdagslunch

P1010201-1024x768

Lars Backström är VD:n som gillar att synas där kunderna finns

Lars tillträdde tjänsten som VD för Västtrafik 1 januari 2009. Då fanns det inte några tydliga och specifika mål i verksamheten. Idag är det något helt annat. Lars styr mot höga och tydliga mål där medarbetare stimuleras och kunderna attraheras.  För Lars är det viktigt att visa att han lyssnar, men också att vara där kunderna är. Sociala medier har då blivit en viktig plattform. Dagligen skapar han dialog bland annat genom att närvara på Twitter.

När det gäller Västtrafiks verksamhet så visar mätningar på att 92% av alla som åker kollektivt är nöjda eller mycket nöjda med  senaste resan. Detta är en bild som media inte alls belyser utan där låter det ofta istället som att de flesta istället klagar. Det Lars tycker är intressant med mätningarna är att de visar på att de som klagar mest och inte alls är nöjda med Västtrafik är de som INTE använder kollektivtrafik för att nå sin destination. Detta ser dock Lars som en av Västtrafiks största utmaningar. Man jobbar hårt för att öka attraktionskraften kring att åka kollektivt även för denna målgrupp. En av våra deltagare ställer frågan ”Vad är snittpriset för en biljett?”. Lars svarar tydligt och direkt att snittpriset idag ligger på 10:- resan. Har man en månadsbiljett ligger snittpriset istället på 6:- per resa. Han menar också att den stora utmaningen ligger i att få denna målgrupp att känna ett värde där de går igång emotionellt istället för rationellt. Lars både pratar om och visar oss vilka fokusområden man lägger kraft på. Det är dels på själva produktsortimentet, dvs. prestanda och funktion. Därtill jobbar man mycket med varumärket. Där är värde och pris samt relation och förtroende viktiga områden.

Och ofrånkomligt kommer Lars också in på ledarskapets betydelse för en verksamhets framgång. Han menar att ledarskap handlar om en rörelse, att gå från ett ställe till ett annat ställe som man ännu ej vet någonting om. Då är tillit enormt viktigt. Det visar Lars bland annat genom att visa att han kan vara sårbar och inte alltid har svar på saker i sin roll som chef. Ödmjukhet ser han som ett annat viktigt inslag i ledarskapet. Det handlar mycket om att vara passionerad och visa drivkraft och därtill vara ödmjuk inför ledarskapets uppgift. Man måste kunna lyssna och bekräfta, ge feedback men också att be om feedback från personalen för att ta reda på hur de upplever hur man fungerar som chef och ledare. Sedan anser han att det är viktigt att ha en tydlig vision och att ”omfamna de som har mod att vara först att följa” de idéer som man sätter som vägledning och mål. Lars delar med sig av ett klipp på Youtube är en dansande kille får några människor med sig i dansen. Han anser att denna korta film till stor del visar ledarskapet i sin storhet, de som har modet att direkt följa får i sin tur resten av gänget med sig. Det är inte ledaren som gör det stora jobbet utan det är en gemensam handling som skapar den kraften. Och visst ligger det mycket i Lars budskap!

Lars Backström är VD på Västtrafik. Varje dag nyttjar nästan 400 000 kunder Västtrafik. Till det behövs ca 2 800 olika fordon, t ex. bussar, tåg, spårvagnar och båtar. 22 000 hållplatser. 39 000 körda mil per dygn (en sträcka motsvarande 9,6 varv runt jorden). Läs mer om verksamheten på http://www.vasttrafiken.se.

Föreläsningsdokumentation, klicka här

Youtube klippet  

Lars Backström på Twitter 

Text och bild:
Marielle Palm, HHGA