Ekonomichefsträff

(Business Intelligence)

Vi besökte Thomas Svahn på företaget Advectas somsysslar med rådgivning, support, och även förvaltning och ’data warehousing’ relaterat till Business Intelligence, men inte försäljning av BI-system.

BI definierade Thomas som ”Färdigheter, tekniker, applikationer, processer, och metoder för att bättre förstå sin affär och sin omvärld”.  Det kan också vara ”att få rätt data, till rätt person vid rätt tidpunkt” -eller helt kort, att ”ha koll på läget”.  Han citerade gamle affärsmannen Jan Carlzon: ”Den som inte har information kan inte ta ansvar. Den som har information kan inte undgå att ta ansvar”.

Nu för tiden är det lätt att komma igång.  I det långa loppet ska man inte ta genvägar, men alldeles i början kan man nog tillåta sig det, om inte annat så för att sälja in konceptet i företaget.  Det finns några viktiga saker när man börjar med ett BI-system: Börja enkelt, med enkla rapporter, inom ett väldefinierat område.

Helt avgörande för ett system är att grunddata är ’bra’, dvs varje sparad data ska vara väldefinierad avseende alla viktiga parametrar (t ex redovisningskod, tid, organisation, valuta), och att datalagret är välorganiserat.  Med en sådan grund kan man låta BI-systemet växa, bli mer komplext och användas av allt fler.

När man väljer bland tillgängliga system som t ex Microsofts, ClickView, eller Cognos bör man väga samman både licenskostnad och implementeringskostnad.  Om man redan har ett stort antal Excel/Microsoftlicenser i företaget bör man t ex beakta de avsevärda förbättringar åt BI-hållet som gjorts i ’vanliga’ Excel.  Men det gäller -som sagt- att se till att databaserna är väldefinierade.

Vi diskuterade också fallet med många utländska dotterbolag i en koncern.  Många av dem har säkert olika ekonomisystem, bl a beroende på lokala redovisnings- och skatteregler.  Att då införa ETT koncerngemensamt system kan då vara både svårt och kostsamt.  En bättre lösning, hävdade Thomas är att bygga ”översättningssystem”, som översätter lokala data till data som ingår i den koncerngemensamma databasen, på vilken BI-lösningar sen kan utvecklas, och rapporter hämtas.

Thomas visade också med flera exempel hur man kan borra i en BI-databas, och hur BI-data kan presenteras: inte bara snygga och pedagogiska rapportbilder, utan också hur rapporter kan göras ’dynamiska’ så att man ser ’data i rörelse’ över tiden. Nästa träff 6 maj Avenyn 10, vån 6.

Henning Ericson