Ekonomichefsträff 5 december

Ekonomichefsträff 2016-12-05

Nästa träff tisdag 24 januari 2017

I går 5 december 2016 var vi sju personer på vår träff.  Vi ägnade tiden framför allt åt interna betraktelser; dels hur vi ser på det här att det oftast är ganska få deltagare, dels ämnen som kan vara aktuella att diskutera under kommande träffar.

Nätverket som sådant: Jag betonade att nätverket existerar för er, deltagare.  Det är inget självändamål. Och det är inte en föreläsningsserie. Och inte en föreläsningsserie som kräver ett minimiantal deltagare.

Jag fångade upp följande synpunkter:

Formatet är bra.  Att vi är få deltagare på mötena är inget problem; mest synd om dem som inte är med.  Men även de som inte är med så ofta har ju kontaktlistan (se distributionslistan för inbjudningar och rapporter).  Med dess hjälp kan de ju ta kontakter som kan behövas för tips, rådgivning, erfarenheter, diskussion.

Vi ska ändå se om vi med HHGAs hjälp kan försöka engagera flera att vara med i nätverket.  Kanske några av de alldeles nya i HHGA, nyutexaminerade, vill vara med?

Vi minskar något på antalet träffar.  För vårterminen har vi bokat tre:

  • Tisdag 24 januari
  • Onsdag 1 mars
  • Torsdag 27 april

Vi ska försöka att ordna så att vi också kan göra företagsbesök hos deltagarna i vårt nätverk.  Sådana är förmodligen utöver träffarna, eftersom det kan vara svårt att hinna med sedvanliga interna diskussioner, förutom rundvandring och företagspresentation.

Några möten ska vara utan inledare för att ge oss chans att ta upp egna utmaningar och problemställningar.

Vi talade om att det vore möjligt att träffas på arbetstid vid någon av träffarna.  Träffarna inkräktar ju på privatlivet, men är till sin karaktär knutna till arbetslivet.  Sådana träffar kan förslagsvis vara från efter klockan 15.

Tänk på att man kan nätverka utan att sitta runt ett konferensbord!  Man kan till exempel äta lunch med någon eller några, som man vill diskutera något med.  Man kan gå och morgonträna och äta frukost tillsammans i mindre grupp.

Ämnen av intresse (Du som läser detta: komplettera gärna!), utan prio-ordning.

  • Samtal kring egna företagets affärsmodell och hur vi som CFOer aktivt kan bidra i att formulera den. (Och närbesläktat:) Prissättning.  ’Var tjänar vi pengar?’  -Att formulera affärsmodell kan vara knepigt även för det minsta företaget: omvärlden är tvingande på många sätt.
  • ”Digitalisering”
  • K3: ny redovisning av leasade och långtidshyrda objekt
  • Hur försäkrar man sig om att nyanställda platsar i det existerande teamet? DISC med mera. En utmaning i samband med nyrekrytering.
  • Internprissättning -igen. Det sker ändringar i regelverk och deras tillämpningar.

Ha det bra! Lev väl. Och njut av kommande helger på traditionsenligt sätt.

mvh

Henning Ericson

Res +46 31 208 205
Mob +46 708 802 653
Skype henning.ericson