Ekonomichefsträff. 3:12 reglerna

Möte 151019 hos advokatfirman Wistrand, advokaterna Erik Klinton och Martin Wedén

om 3:12-regler och kommande förändringar av dessa.

Dagens möte ägde rum i Wistrands lokaler, på 18e våningen in Läppstiftet, en kväll med magiskt solljus, och nya kunskaper.

Inledaren, Erik Klinton, specialist på 3:12 frågeställningar, tecknade en bild av hur skattehistorien varit för de så kallade § 3:12 bolagen (som de heter efter den gamla lagstiftningen, och som nu behandlas i § 57 i dagens Skattelag).  Reglerna har funnits i 25 år och nästan lika många ändringar har gjorts under den perioden.  I september 2016 ska en nu arbetande kommitté komma fram med en ny skattelagstiftning avseende dessa bolag.  Kommittén är brett sammansatt av representanter för bland annat domstolar, skatteverket, näringslivet.

Dagens lagstiftning är minst sagt snårig och delvis motsägelsefull.  De nya förslagen och vad man arbetar med är förstås hemligt.  Förhoppningen är att reglerna ska bli enklare.  Bland annat finns förhoppningen att reglerna ur förmånssynpunkt tydligare ska jämställa generationsväxling med försäljning.

Men med största sannolikhet blir de nya reglerna inte mer förmånliga.  Det finns mycket att göra inför detta, bl a att se till att det finns bra aktieägaravtal, som även tar in den speciella 3:12 problematiken såsom bland annat distinktionen mellan aktiva och passiva delägare.

Vi kom även in på diskussioner om så skilda ämnen som

  • möjliga ränteuttag på givna lån,
  • transfer pricing,
  • BEPS Base Erosion Profit Shiftning, och hur alla länder samtidigt men inte uniformt försöker behålla sina
    respektive skattebaser.

Nästa möte äger rum onsdagen den 2 december.

Henning Ericson