Ekonomichefsträff 30 september

(Personalfrågor)

Många ekonomichefer i medelstora o mindre företag får ofta ta ett bredare ansvar än de rent ekonomiska frågorna. Med tanke på att ofta även vissa personalfrågor hamnar hos ekonomiansvarige -ibland för hela företaget, men också för den egna avdelningen. Vår inbjudne gästtalare Peter Andersson, nydoktorerad från Handelshögskolans juristsektion talade om arbetsmiljölagen och dess krav att arbetsgivaren ska ”vidta alla åtgärder som behövs” för att undvika arbetsrelaterad stress.

Enl viss EU-statistik är så mycket som 50-60% av all sjukskrivning relaterad till stress (stress, olyckor relaterade till stress, o dito belastningsskador).  Stressrelaterade arbetsskador är relativt väl balanserade mellan könen. Vi frågade oss hur mycket av stressen som orsakas av arbetet, och hur mycket som orsakas av andra faktorer. Oavsett hur, så är det ändå -ur den synpunkt som vi i vår roll av ekonomichefer har, arbetsgivaren, som drabbas av sjukskrivningen.

Hittills finns -förutom inträffade tydliga olycksfall- i Sverige ett enda fall, och hittills bara i första instans, blivit fälld för ett sådant stressrelaterat ’brott’.  Risken för att Arbetsmiljöverket ska göra en inspektion blir i praktiken att man kan förvänta sig ett besök vart 20:e år (!).  Insikt finns att det generella påbudet är för generellt.  Just nu under hösten pågår remissförfarande  för att införa klarare regler.  Sådana kan komma om kanske ett år (årsskiftet 2015/16?). Förslagen kommer då att röra den psykosociala miljön på arbetsplatsen: t ex stress, mobbning, definition av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi konstaterade att fackets roll här är oklar.  I många kollektivavtal finns inget kring detta ämne, eftersom det finns lagstiftning -och den har företräde framför lokala avtal.  Vi konstaterade också att vi måste se till att inte bara regler finns, men att också arbetstagarna väljer att följa dem.

När det gäller stress, konstaterade vi också att vi och våra anställda är olika stresståliga. Hur hanterar man ojämlikheter på arbetsplatsen om en lättstressad medarbetare får mindre att göra än en mer stresstålig? Är det orättvist? Hur ska man individanpassa arbetsbördan?

Våra samtal breddades och vi talade bland annat om våra företags ansvar för både entreprenörer, som vi anlitar, och deras underentreprenörer.  Här finns möjlighet att i avtalen med huvudentreprenören ta med tydliga regler om vad som ska gälla vid brott mot lagstiftade regler.

==================

Välkomna till nästa möte 22/10!
Henning Ericson

 

 

Många ekonomichefer i medelstora o mindre företag får ofta ta ett bredare ansvar än de rent ekonomiska frågorna.  Med tanke på att ofta även vissa personalfrågor hamnar hos ekonomiansvarige -ibland för hela företaget, men också för den egna avdelningen – var vår inbjudne gästtalare Peter Andersson, nydoktorerad från Handelshögskolans juristsektion.

Han talade om arbetsmiljölagen och dess krav att arbetsgivaren ska ”vidta alla åtgärder som behövs” för att undvika arbetsrelaterad stress. Enl viss EU-statistik är så mycket som 50-60% av all sjukskrivning relaterad till stress (stress, olyckor relaterade till stress, o dito belastningsskador).  Stressrelaterade arbetsskador är relativt väl balanserade mellan könen. Vi frågade oss hur mycket av stressen som orsakas av arbetet, och hur mycket som orsakas av andra faktorer. Oavsett hur, så är det ändå -ur den synpunkt som vi i vår roll av ekonomichefer har, arbetsgivaren, som drabbas av sjukskrivningen. Hittills finns -förutom inträffade tydliga olycksfall- i Sverige ett enda fall, och hittills bara i första instans, blivit fälld för ett sådant stressrelaterat ’brott’.  Risken för att Arbetsmiljöverket ska göra en inspektion blir i praktiken att man kan förvänta sig ett besök vart 20:e år (!).  Insikt finns att det generella påbudet är för generellt.

Just nu under hösten pågår remissförfarande  för att införa klarare regler.  Sådana kan komma om kanske ett år (årsskiftet 2015/16?).  Förslagen kommer då att röra den psykosociala miljön på arbetsplatsen: t ex stress, mobbning, definition av systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi konstaterade att fackets roll här är oklar.  I många kollektivavtal finns inget kring detta ämne, eftersom det finns lagstiftning -och den har företräde framför lokala avtal.  Vi konstaterade också att vi måste se till att inte bara regler finns, men att också arbetstagarna väljer att följa dem.

När det gäller stress, konstaterade vi också att vi och våra anställda är olika stresståliga. Hur hanterar man ojämlikheter på arbetsplatsen om en lättstressad medarbetare får mindre att göra än en mer stresstålig? Är det orättvist? Hur ska man individanpassa arbetsbördan? Våra samtal breddades och vi talade bland annat om våra företags ansvar för både entreprenörer, som vi anlitar, och deras underentreprenörer.  Här finns möjlighet att i avtalen med huvudentreprenören ta med tydliga regler om vad som ska gälla vid brott mot lagstiftade regler.

Välkomna till nästa möte 22/10! Henning Ericson