Ekonomichefsträff 23/2. Struktören David Stiernholm.

Som gäst hade vi struktören David Stiernholm.  Han arbetar med mycket konkreta
åtgärder för personlig effektivitet. Han gav en översikt över hur man kan jobba med
strukturer. Det finns en länk till hans presentation (se nedan för den länken).

Struktur är bra, för den hjälper oss

 • hantera sådant som plötsligt dyker upp
 • ha koll på läget
 • ger psykologisk lättnad och handlingskraft

= en enklare jobbvardag!

Några praktiska tips:

Att-göra:

 • Samla alla att-göra-lappar o listor på ett ställe!
 • Gör checklistor!; t ex för formuleringar, serienummer, idéer, instruktioner hur ett o annat ska göras, uppgifter/agendor för olika möten, lösenord.

Möten

 • Skapa ”parkeringsplats” för viktiga frågor som kommer upp i ett möte men som kanske inte höra hemma där, eller inte passar i dagens agenda
 • Var tidssträng
 • Ha en standardagenda

Prioriteringar

 • Renodla och klargör och bestäm vad som ska prioriteras
 • Ta avstamp i målen
 • Skapa egna rättesnören/rutiner

”Bra att ha” material

 • Samla sådant på så få ställen som möjligt
 • För digital sådan information: skaffa en för arbetsplatsen/företaget gemensam syntax, så att alla vet hur man ska leta bland dokumenten (t ex typ av dokument + kostnadsställe/avdelning + ärendebeskrivning)

Davids verksamhet

David berättade också kort om sin verksamhet: Föreläsningar, sessioner för att hjälpa en
person (först samtal för översikt om läget, en heldag med personen, ett antal uppföljningar
= mycket goda erfarenheter och erkänt märkbara effektivitetsförbättringar för individer),
en-dags intensivkurser i personlig effektivitet.

Veckans tips

David producerar också ett ‘veckans tips’ som distribueras kl 08:45 varje måndagsmorgon (pdf eller mp3 fil, välj själv). Du kan prenumerera genom att gå till webbsidan  http://www.stiernholm.com/tips . Jag prenumererar sen lång tid tillbaka. Alltid praktiska o lättanvända grejer.

Föreläsningsdokumentationen

Presentation hittar du om följer följande länk: Här finner du bilderna från igår: http://www.box.net/shared/vhonsuu1dl

Övrigt som diskuterades

 • Arbete som konsult: Vikten att komma in rätt i en ny organisation och att göra sig bekväm i den snabbt
 • Konkret o hands-on hantering av leverantörsfakturor
 • Struktur o brist på struktur i ‘engineering bolag’
 • ”Krokodilklämmor” som enkel strukturhjälp.
 • Hur man kan samarbeta med ekonomichefskollegor i systerbolag i en internationell koncern.

Nästa ekonomichefsträff

Onsdagen den 6 april kl. 17.30 Avenyn 10, 3 tr.

Henning Eriksson