Ekonomichefsträff

ActorBased Management

Inga-Lill Johansson från Handels talade om ActorBased Management.  Det är ett angreppssätt för att mer tydligt ta tillvara på personalens fulla potential. Det är en drivkraft som påverkar lönsamhet, intressenter kring företaget osv. ”Management’s main task is to create an environment in which perceptions of a sustainable future are developed jointly by staff members”, heter det in inledningen till den bok som föredragshållaren varit medförfattare till.  Inga-Lill berättade om detta delvis nya synsätt, några av tillämpningarna som gjorts, och hon fick tillfälle att bolla bokens idéer med deltagarna.

Nästa möte bestämde vi till tisdag 20 mars kl 1730.

Henning Ericson
Tel: +46 708 802 653
Email: ekport@hotmail.com