Ekonomichefsträff 10/4

Vid mött hade vi focus på ”lager”.  Monica Axman från PWC inledningstalade, fick många frågor men främst hade vi ett intensivt utbyte av erfarenhet av ”hur vi brukar göra” och ”hur man borde göra”.  Av Monica fick vi en bra minneslista över vad man bör tänka på i mycket praktiska termer vid en lagerinventering.

Förutom en genomgång av grunderna i vad som ingår i lager, vilka kostnader som ska ingå, och fördelning av kostnader kom det upp flera synpunkter; t ex (alla förslag o synpunkter inte tillämpliga i alla slags företag, förstås):

  • Se till att skriftligt dokumentera hur du bokföringsmässigt fördelar kostnader, för att komma ihåg hur man gjorde, och för att kunna diskutera eventuella förändringar som behöver göras
  • Glöm inte att dra av eventuella bonusar, rabatter o annat liknande som vi kan erhålla som engångskredit vid annat tillfälle än när inköpet sker
  • ”Annan till varan hänförlig kostnad” är t ex frakt, emballage, punktskatter
  • Framtida redan nu anticiperade förluster på produkte(er)n(a)
  • Låt bli att fördela fraktkostnader (kanske även vissa andra kostnader?) på produkter utan skriv av dem som kostnad genast -det är ju ”bara” en periodiseringsfråga
  • Vikten av att ändå ge säljare fullkostnadskalkyl per produkt så att varor inte säljs till förlust
  • Svårigheter med helt standardiserade pålägg när produkterna i sortimentet är av mycket varierande värde/fysisk storlek etc.

Vår diskussion o synpunkterna om valutaförändringars påverkan är för lång för att återge här, men här finns flera angreppssätt.

Vi talade kort om vilka förändringar avseende lager som eventuellt kan komma med den nya företagsklassificeringen K2, K3 etc. Vi konstaterade att förändringarna är minimala.

Nästa möte 22/5.

Vid pennan
Henning Ericson