Ekonomichefsnätverket

(Förändringsarbete, KR, e-fakturor)

Vi diskuterade bland annat förändringsarbete i en distribuerad organisation: hur åstadkommer man på alla olika orter ett förändrat arbetssätt enligt ledningens intentioner? På varje ort arbetar man som man alltid gjort och vet bäst. Inte lätt! Allas engagemang och ortsblandade grupper för att arbeta fram uniformitet är nog en del i lösningen.  Vi diskuterade konceptet Open Space som en lösning:  Alla inblandade får själva nämna vilka problem man ser.  Man får sen prioritera vilka av dem man vill ta upp. Grupper får sen diskutera kring olika lösningar.  För att öka trovärdigheten (?) i ett sådant angreppssätt kan det vara bra att anlita en utomstående person, van att leda liknande övningar.

Ämnet K3 fortsätter att vara aktuellt, särskilt för våra deltagare som i sina företag arbetar med eller innehar fastigheter.  Det finns många -alltför många?- sätt att bunta ihop fastighetskomponenter för att redovisnings och avskrivningsarbetet inte ska bli alltför omfattande.  De nya reglerna kräver också ytterligare kommentarer kring eget kapital, finansieringsinstrument av derivattyp etc.  Det finns även med nya regler om hur koncernbidrag ska redovisas: via resultaträkningen, medan många tidigare redovisat dem via balansräkningen.

Vi diskuterade detaljer i hantering av e-fakturor.  Vi konstaterade att det finns olika standards och lösningar i våra nordiska grannländer.  En av deltagarna arbetar i en koncern, som hör hemma i ett annat nordiskt land, så det går tyvärr inte att kopiera rakt av.

Henning Ericson