Ekonomichefsnätverket 27/2

Vem bestämmer försäljningsvillkor?  En av deltagarna tog upp sina försäljares krav på att -minst i vissa fall- få bestämma betalningsvillkor i försäljningssituationer.  Vi var överens om att det i huvudsak INTE bör vara så.  Men i vilka fall skulle man kunna delegera visst ansvar för detta?  Bör man belasta försäljningsavdelningen/försäljaren med ränta på kundfordringar? På kundfordringar som inte betalas i tid? Vad är acceptabel tid för en ekonomiavdelning att ta fram ett kreditvärderingsunderlag? Hur ser proceduren kring kreditvärdering ut? Är det klart för försäljningsavdelningen vad det är som gäller, dvs fungerar kommunikationen kring detta? Kan försäljningsavdelningen visa hur mycket business -och hur mycket av lönsamhet- man förlorar pga sena besked om betalningsvillkor -eller för att betalningsvillkoren inte bestäms som försäljningsorganisationen vill? -Dessutom berättade en person om framgångsrik inkassoverksamhet i egen regi.

En person tog upp specifikt problem med betalningsrutiner i SAP.

Vi talade om ett framgångsrikt system med scannade fakturor som sen kontrolleras och attesteras -och följs upp med varningar om t ex förseningar- i existerande datasystem.

Ett företag med delvis komplicerade produkter och en geografiskt distribuerad organisation har infört ett system med ’virtuella’ ordermappar där all information relaterad till projekten finns samlade.

Affärsnytta för ekonomichefer av s.k. sociala medier: förmodligen ’bara’ i användargrupper för olika system som ekonomiavdelningen använder. I gruppen finns en person som finns med i en (SAP-extern) SAP. Vi konstaterade för övrigt att det är viktigt att man tar en diskussion på jobbet om i vilken utsträckning medarbetarna kan använda sociala medier under arbetstid.  Är det ett arbetsverktyg? Hur jämför man t ex FB med att ringa hem för att ’kolla läget’? Gränsdragningar. Effektivitet. Vissa avdelningar/verksamheter: försäljningsinstrument?

Nästa möte 10/4 2013 kl. 17.30.

Henning Ericson