Ekonomichefsnätverket 23 januari

Vi har haft flera mycket bra inledare och talare vid några av de föregående mötena. Idag träffades vi ”internt” utan någon inledare.

Det märks att nätverket fungerar.  Meningsutbytet är livligt och många goda råd lämnas. Vi konstaterade att en av deltagarna genom sina kontakter som konsult ordnat ett långtgående uppdrag åt en annan av deltagarna: nätverk när de fungerar som bäst!

Vi diskuterade och gav kreativa synpunkter på en av deltagarnas egna uppdrag inom finansområdet.

Vi diskuterade olika aspekter på installation av några olika typer av ’system’ hos några av de medverkande: två säljsystem: ett helt nytt säljrelaterat som skapas från ”scratch” och ett annat som ska ersätta ett tidigare system som växt spretigt till ohanterlighet (”sommarstugemodellen”): här fanns synpunkter på interface med t ex logistik- och ekonomisystem; och hur man överhuvudtaget driver interna systemskiften; och även synpunkter på leverantörer.

Rekrytering diskuterade vi också: när rekryterar man en yngre person, när rekryterar man en mer mogen?; tendenser till åldersdiskriminering; när använda bemanningsföretag? Vi talade om detta både ur företagets synpunkt och också relaterat till en av deltagarna, som nu aktivt söker arbete eller uppdrag.

Henning Ericson